Effektiviteten av polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete är mindre än önskat

Utgivningsdatum 17.12.2020 8.56
Nyhet

Polisens trafikövervaknings- och trafiksäkerhetsarbete är inte så effektivt som det i teorin kunde vara. Detta konstateras i Polisyrkeshögskolans nya undersökning "Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus: Kompleksisuuden analyysi ja kuvaus" (”Effektiviteten av polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete: Analys och beskrivning av komplexiteten").

I allmänhet förstår man polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete som entydigt, långvarigt och något som kräver en relativt stor del av polisens resurser. Undersökningen lyfte dock på ett nytt sätt fram faktorer och förhållanden som gör detta område av polisarbetet mer invecklat och till och med orsakar interna meningsskiljaktigheter.

Redan från bilismens början har införlivandet av trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete i det övriga polisarbetet orsakat problem.

- Polisens trafikövervakning skapar ingen allmän enighet såsom arbetet mot andra brott och brottslighet. I vägtrafiken upplevs polisen på ett annat sätt än i andra sammanhang, och trafikövervakningen snarare försvagar medborgarnas förtroende för polisen – eventuellt desto mer, ju effektivare den är. Förlusten av förtroende kan vidare återspeglas i medborgarnas beredskap att samarbeta med polisen. Detta försvagar i sin tur polisens möjligheter att utreda brott och ställa gärningsmännen till svars, spekulerar specialforskare Vesa Huotari, forskaren bakom undersökningen.

Huotari anser att man borde fråga sig varför effektiviteten av polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete är mindre än den i princip borde vara, eller än den kunde vara i en ideal situation. Samtidigt bör man sträva efter att identifiera de faktorer som påverkar saken. Enligt undersökningen som nu publicerats är dessa faktorer olika slags motstridigheter och spänningar inom till exempel polisorganisationen, polisinstitutionen och brottsbekämpningssystemet.

- Vi framställer ofta invecklade saker som enkla och bygger upp vår verksamhetsplan utifrån dem. Polisens trafikövervaknings- och trafiksäkerhetsarbete är dock komplicerat och genom att inse detta ökar vi både förståelsen för effektiviteten och vår förmåga att främja den.

Uppgifter om publikationen:

Vesa Huotari: Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus: Kompleksisuuden analyysi ja kuvaus. Polisyrkeshögskolans rapporter 137.