Poliisin ylemmän tutkintokoulutuksen vaikuttavuutta arvioitiin ensi kertaa

Julkaisuajankohta 4.10.2022 9.48
Tiedote

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on ensimmäistä kertaa arvioinut poliisin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vaikuttavuutta. Uuden arvioinnin keskiössä ovat koulutukselle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen.

”Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen vaikuttavuus” -arviointi toteutettiin lähettämällä kyselylomake henkilöille, jotka olivat suorittaneet tutkinnon vuosina 2016–2020. Kyselyssä kartoitettiin, kokivatko osallistujat tutkintokoulutukseen liittyvän oppimisen merkitykselliseksi, millainen on tutkinnon kilpailukyky ja millaisia mahdollisuuksia valmistuneilla on hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan työssään.

– Pedagoginen haaste on, miten oppiminen tutkintokoulutuksessa kantaisi pidemmälle työuralla. Samalla, kun YAMK-opiskelija harjaantuu toimimaan valmistumisen jälkeisessä roolissa ja tehtävässä, pitäisi omaksua valmiuksia ja orientaatioita, jotka kantavat myös työuran myöhemmissä vaiheissa, toteaa arvioinnin toteuttanut erikoistutkija Vesa Huotari.

Huotarin mukaan oppimiseen käytettävä aika pitäisi Polamkissa organisoida niin, että voidaan vastata tasaisesti koulutuksen kaikkiin neljään tarkoitukseen: opiskelija tietää miten, miksi, kuka ja minne. Tällä hetkellä opetussuunnitelmassa painottuvat selvästi konkreettiset tehtävät ja niihin liittyvät taidot (miten).

– Tutkimukseen osallistuneet kokivat kuitenkin Polamkin ylemmän tutkintokoulutuksen merkitykselliseksi suhteessa kaikkiin neljään tarkoitukseen. Tässä mielessä tämä koulutus osoittautui opetussuunnitelman tavoitteita rikkaammaksi ja monipuolisemmaksi, sanoo Huotari.
Valmistuneet olivat tyytyväisiä myös omaan koulutusvalintaansa ja kokivat sen hyödylliseksi ja hyvin omaa työtään palvelevaksi. Lisäksi he toimivat pääsääntöisesti koulutustaan vastaavissa tehtävissä poliisissa.

Arvioinnin mukaan YAMK-tutkintokoulutuksen vaikuttavuutta vahvistaisi muun muassa se, että poliisityö ymmärretään asiantuntijatyöksi läpi poliisiorganisaation. Samalla tulisi parantaa mahdollisuuksia tukea työssäoppimista, osaamisen ja asiantuntijuuden kasvua sekä oman potentiaalin käyttöä. Näin poliisikoulutuksen vaikuttavuus kytkeytyy myös kiinteäksi osaksi yleistä poliisin vaikuttavuutta.