Genomslagskraften av högre examensutbildning för polis utvärderades för första gången

Utgivningsdatum 4.10.2022 9.48
Pressmeddelande

Polisyrkeshögskolan (Polamk) har för första gången bedömt genomslagskraften av högre yrkeshögskoleexamen för polis. Fokus i den nya utvärderingen ligger på de mål som ställts för utbildningen och hur de uppnåtts. 

Utvärderingen ”Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen vaikuttavuus” genomfördes genom att skicka ett frågeformulär till personer som avlagt examen åren 2016-2020. I enkäten kartlades om deltagarna upplevde inlärningen i anslutning till examensutbildningen som betydelsefull, hurdan examens konkurrenskraft är och vilka möjligheter de utexaminerade har att utnyttja sin egen sakkunskap i sitt arbete.

– Den pedagogiska utmaningen är hur det du lär dig i examensutbildningen skulle bära längre i karriären. Samtidigt som en högre YH-studerande övar sig i att ta sig an rollen och uppgiften efter utexamineringen borde man tillägna sig färdigheter och orienteringar som också bär i senare skeden av karriären, konstaterar specialforskare Vesa Huotari som genomfört utvärderingen.

Enligt Huotari borde den tid som används för inlärning vid Polamk organiseras så att man kan svara jämnt på utbildningens alla fyra syften: den studerande vet hur, varför, vem och vart. För närvarande ligger tyngdpunkten i läroplanen tydligt på konkreta uppgifter och tillhörande färdigheter (hur).

– De som deltog i undersökningen upplevde dock Polamks högre examensutbildning som betydelsefull i förhållande till alla fyra syften. I det avseendet visade sig denna utbildning vara rikare och mångsidigare än läroplanens mål, säger Huotari.
De utexaminerade var också nöjda med sitt eget utbildningsval och upplevde att det var nyttigt och tjänande för sitt eget arbete. Dessutom utför de i regel uppgifter inom polisen som motsvarar deras utbildning.

Enligt utvärderingen skulle genomslagskraften av högre YH-examensutbildningen stärkas bland annat av att polisarbetet uppfattas som sakkunnigarbete i hela polisorganisationen. Samtidigt bör man förbättra möjligheterna att stöda inlärning i arbetet, ökad kompetens och sakkunskap samt användningen av den egna potentialen. På så sätt är polisutbildningens genomslagskraft också en fast del av polisens allmänna effektivitet.