Raportti: Sosiaalista mediaa tulee hyödyntää suunnitelmallisesti viranomaisten kriisi- ja onnettomuusviestinnässä

Julkaisuajankohta 1.9.2023 9.57
Uutinen

Sosiaalisen median täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää, että viranomaisten viestintäohjeissa on määriteltynä kanavakohtaisesti viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, ydinviestit ja viestintävastuut. Somen hyödyntämiseen ja viranomaisten koulutukseen on myös resursoitava riittävästi. 

Viranomaisten someviestintä voidaan jakaa kriisin elinkaarta mukaillen somen hyödyntämiseen ennen kriisiä, kriisin aikana ja sen jälkeen. 

– Kriiseihin valmistautumisessa olennaisia asioita ovat someviestinnän suunnittelu, yleisösuhteen rakentaminen ja saavutettavuuden varmistaminen. Kriisinaikaisessa someviestinnässä tarvitaan yhteistyöverkostoja, mediaekosysteemissä luovimista, kykyä vastustaa informaatiovaikuttamista ja valmiutta hyödyntää tekoälyä. Kriisinjälkeisessä someviestinnässä keskeisiä tavoitteita ovat luottamuksen rakentaminen ja kriiseistä oppiminen, sanoo professori Harri Jalonen Vaasan yliopistosta.

Kriisiajan viranomaisviestinnällä on myös yhteiskunnallista luottamusta rakentava ulottuvuutensa.

– Oikea-aikainen, ymmärrettävä ja saavutettava kriisiviestintä on omiaan vahvistamaan kansalaisten luottamusta viranomaisiin, arvioi neuvotteleva virkamies Teija Mankkinen sisäministeriöstä.

Operatiivisia ja strategisia kehittämissuosituksia

Some pelastaa -hankkeessa (Sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa) tarkasteltiin sosiaalisen median hyödyntämistä suomalaisissa ja kansainvälisissä kriisi- ja poikkeustilanteissa. Vaasan yliopiston, Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston yhteishankkeessa toteutettiin kansainvälinen kirjallisuuskatsaus, haastateltiin eri hallinnonaloilla työskenteleviä viranhaltijoita, ja lisäksi järjestettiin someviestinnän kyvykkyyksiä jäsentävä turvallisuuskahvila viranomaisille ja viestinnän asiantuntijoille. 

Hankkeen loppuraportti kokoaa yhteen eri aineistojen pohjalta muodostetut havainnot ja tarjoaa seitsemän tutkimukseen pohjautuvaa kehittämisehdotusta. 

– Kiinnitämme loppuraportissamme huomiota somen hyödyntämiseen sekä operatiivisessa että strategisessa viranomaisviestinnässä, kertovat erikoistutkija Alisa Puustinen Pelastusopistosta ja Pirjo Jukarainen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Some pelastaa – sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa -hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Poliisiammattikorkeakoulu Poliisin toiminta ja kehittäminen Tampere Tutkimus- ja kehittämistoiminta