SOME PELASTAA – Sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa (SOPU) sisältö

SOME PELASTAA – Sosiaalinen media kriisi- ja onnettomuustilanteiden johtamisessa (SOPU)

Nopeatahtinen ja jatkuvasti muuntuva mediakenttä asettaa viranomaisviestinnälle uusia vaatimuksia. Erityisesti kriisi- ja onnettomuustilanteissa kansalaisten tiedontarve kasvaa, ja viranomaisten on kyettävä muodostamaan ja jakamaan tietoa aiempaa nopeammin.

Some pelastaa -hankkeessa tarkastellaan monimenetelmällisesti sosiaalisen median hyödyntämistä suomalaisissa ja kansainvälisissä kriisi- ja poikkeustilanteissa. Tavoitteena on selvittää, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää suuronnettomuksiin liittyvässä viestinnässä ja tätä tukevassa kriisi- ja onnettomuusjohtamistyössä.

Kesto: elokuu 2022 – elokuu 2023

Projektikumppanit: Vaasan yliopisto ja Pelastusopisto

Rahoitus: Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta (VN TEAS)

Yhteyshenkilö Polamkissa: Projektipäällikkö Pirjo Jukarainen. Sähköposti on muotoa [email protected].

Tietoa hankkeen työpajasta 24.4.2023 Tapahtuma-arkisto-sivulla