Suosittu Siniset klassikot saa jatkoa – poliisialan tärkeimpiä tutkimuksia jälleen luupin alla

Julkaisuajankohta 20.2.2023 9.55
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimussarjassa keskitytään tällä kertaa tutkimuksiin, joiden aiheina on muun muassa todistajien uhkailu sekä rikollisuuden ja väkivallan alueellinen vaihtelu kaupungeissa. 

Poliisiammattikorkeakoulu on julkaissut kokoomateoksen "Siniset klassikot – Poliisi- ja kriminologian alan klassikkotutkimuksia 2". Se jatkaa Poliisiammattikorkeakoulun tutkijoiden tutkimussarjaa, jonka ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2019. Sekä ensimmäinen että nyt julkaistu jatko-osa analysoivat poliisi- ja kriminologian alan klassikkotutkimuksia. 

– Kirjoittajat ovat ottaneet mukaan tutkimuksia, jotka heidän arvionsa mukaan ovat olleet tutkimusalan tai jonkin sen osa-alueen kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Kyseiset tutkimukset ovat alansa klassikoita, mutta myös nykytutkimusta siinä mielessä, että ne ovat osa tieteenalan nykyistä tietopohjaa, sanoo Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Matti Vuorensyrjä. 

Uudessa julkaisussa analysoitavaksi on päässyt muun muassa tutkimus, jossa käsitellään kaupunkien eriytymistä hyvä- ja huono-osaisiin alueisiin sekä rikollisuuden ja väkivallan alueellista vaihtelua. Toisessa kirjoituksessa tarkastellaan todistajien ja asianomistajien uhkailua ja painostamista rikosprosessissa etenkin tapauksissa, joissa uhkailun taustalla on järjestäytynyt rikollisuus. 

– Artikkeleissa punnitaan klassikkotutkimusten analyyttista ja empiiristä pitävyyttä. Samalla pohditaan niiden historiallista ja nykyistä merkitystä kohdeilmiöidensä selittäjinä. Tavoitteena on teoriatietoisuuden lisääminen poliisialan ja kriminologian tutkimusalueilla, toteaa Vuorensyrjä. 

– Artikkelien painopiste on teoriakeskustelussa, mutta samalla ne antavat myös käyttökelpoisia ja konkreettisia tuloksia. Analyysitulosten avulla voidaan aiempaa tarkemmin ymmärtää ja määritellä muuttujia, joiden avulla seurataan ja arvioidaan esimerkiksi todistajiin ja asianomistajiin kohdistuvan uhkailun ja painostamisen ilmiötä ja sen mahdollista yleistymistä Suomessa.

Siniset klassikot -tutkimussarjan kirjoittajat ovat Poliisiammattikorkeakoulun ja keskeisten yhteistyökumppaneiden – keskusrikospoliisin, Maanpuolustuskorkeakoulun ja muiden tutkimus- ja koulutuslaitosten – tutkijoita. Sarjan tulevissa tutkimuksissa on tarkoitus laajentaa yhteistyötä esimerkiksi Viroon, Ruotsiin, Kanadaan ja Skotlantiin, missä on Poliisiammattikorkeakoulun kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.