De populära Siniset klassikot får fortsättning – polisbranschens viktigaste undersökningar är under luppen igen

Utgivningsdatum 20.2.2023 9.55
Nyhet

Polisyrkeshögskolans forskningsserie fokuserar denna gång på undersökningar som bland annat handlar om hot mot vittnen samt regionala variationer i brottslighet och våld i städerna.

Polisyrkeshögskolan har publicerat samlingsverket "Siniset klassikot – Poliisi- ja kriminologian alan klassikkotutkimuksia 2". Den är en fortsättning på en forskningsserie av forskare vid Polisyrkeshögskolan, vars första del publicerades 2019. Både första delen och den nu publicerade uppföljaren analyserar klassiska undersökningar inom polis- och kriminologiarbete. 

– Skribenterna har inkluderat undersökningar som enligt deras bedömning har varit avgörande för utvecklingen av forskningsområdet eller något delområde inom det. Dessa undersökningar är klassiker inom sitt område, men de är också nutidsforskning i den bemärkelsen att de är en del av det nuvarande kunskapsunderlaget inom vetenskapsområdet, säger Matti Vuorensyrjä, forskare vid Polisyrkeshögskolan. 

I den nya publikationen har man bland annat analyserat en undersökning där man behandlar städernas differentiering till välmående och utsatta områden samt den regionala variationen i brottslighet och våld. I den andra skrivelsen granskas hot och påtryckningar av vittnen och målsägande i straffprocessen, särskilt i fall där hotet grundar sig på organiserad brottslighet. 

– I artiklarna vägs klassiska undersökningars analytiska och empiriska hållfasthet. Samtidigt funderar man på deras historiska och nuvarande betydelse som förklaring till sina målfenomen. Målet är att öka den teoretiska medvetenheten inom polisbranschen och kriminologins forskningsområden, konstaterar Vuorensyrjä. 

– Artiklarnas tyngdpunkt ligger på teoretiska diskussionen, men samtidigt ger de också användbara och konkreta resultat. Med hjälp av analysresultaten kan man noggrannare än tidigare förstå och definiera variabler med hjälp av vilka man följer upp och bedömer till exempel fenomenet hot och påtryckningar mot vittnen och målsägande och hur det eventuellt blir vanligare i Finland.

Författarna till forskningsserien Siniset klassikot är forskare vid Polisyrkeshögskolan och betydande samarbetspartners – centralkriminalpolisens, Försvarshögskolans och andra forsknings- och utbildningsinstitutioners – forskare. I seriens kommande undersökningar är planen att utvidga samarbetet till exempel till Estland, Sverige, Kanada och Skottland, där Polisyrkeshögskolan har internationella samarbetspartner.