Uudessa HAAVA-hankkeessa pohditaan itsemurhavaarassa olevan henkilön kohtaamista

Julkaisuajankohta 7.10.2021 12.56
Uutinen

Karkeiden arvioiden mukaan vuosittain useita kymmeniätuhansia henkilöitä käyttäytyy itsetuhoisesti tai on akuutissa itsemurhavaarassa. Tarkkoja tilastoja ei kuitenkaan ole.

Uudella Haastavat vuorovaikutustilanteet (HAAVA) -hankkeella tuetaan kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman (2020-2030) toteutumista. Yksi toimenpiteistä on koulutusten järjestäminen niille, jotka työssään kohtaavat itsemurhavaarassa olevia tai mielenterveyshäiriöistä kärsiviä henkilöitä. 

– Itsemurhien ehkäisyssä on Suomessa onnistuttu yhä paremmin, ja itsemurhan kautta kuolleiden määrä on laskenut tasaisesti. Itsemurhien vähenemiseen ovat vaikuttaneet muun muassa masennuksen parempi tunnistaminen ja hoito sekä alkoholin ongelmakäyttöön puuttuminen. Itsemurhavaarassa olevia on kyetty auttamaan poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä mielenterveyttä edistävien järjestöjen kanssa. Tätä työtä jatkamme nyt, summaa Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Pirjo Jukarainen.

Poliisilla on toimivalta ja velvollisuus puuttua itsetuhoisen henkilön käyttäytymiseen. Puuttuminen voi tarkoittaa esimerkiksi virka-avun antamista sosiaali- ja terveysviranomaisille, itsetuhoisen henkilön kiinniottamista tai jonkin terveyttä ja turvallisuutta vaarantavan teon estämistä. HAAVA-hanke käynnistyy esiselvityksellä, jossa tehdään haastatteluja ja kysely poliisin kentällä toimivalle henkilöstölle sekä Poliisiammattikorkeakoulun työharjoittelujaksolta palanneille opiskelijoille. Tässä vaiheessa kartoitetaan itsetuhoisten henkilöiden kohtaamiseen ja akuuttien itsemurhavaaratilanteiden ratkaisemiseen liittyviä koulutustarpeita. 

Esiselvityksen pohjalta tuotetaan verkko-opetusmateriaalia, jota voidaan hyödyntää sekä poliisin AMK-tutkinnon opetuksessa että täydennyskoulutuksessa. Verkko-opetusmateriaali antaa muun muassa perustietoa itsemurhan riskitekijöistä ja käytännön ohjeita arjen kohtaamisiin.

– Tämän sisältöiselle verkko-opetukselle on kysyntää, sillä useimmiten itsetuhoisen henkilön kohtaavat ”aivan tavalliset" hälytys- ja valvontatoiminnon partiot. Erityiskoulutuksen saanut taktinen neuvottelija osallistuu etupäässä tilanteisiin, joissa myös muut henkilöt ovat vakavassa vaarassa tai tilanne on pitkittynyt, sanoo Jukarainen.

– On hienoa, että voimme edistää itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteiden toteutumista yhdessä laaja-alaisen asiantuntijajoukon kanssa, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Pia Solin, joka koordinoi hanketta. 

HAAVA-hanke toteutetaan THL:n mielenterveystiimin asiantuntijoiden ja Poliisiammattikorkeakoulun opetus- ja TKI-toiminnan yhteistyönä. Sitä tukee asiantuntijaryhmä, johon kuuluu paikallispoliisin ja mielenterveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen edustajien lisäksi kokemusasiantuntijoita. Maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyvää osaamista tuo MIELI ry, joka on mukana myös PASEK-hankkeessa (Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä). 

HAAVA-hanketta rahoitetaan Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanon tuesta.