I det nya projektet HAAVA funderar man över mötet med personer i risk för självmord

Utgivningsdatum 7.10.2021 12.56
Nyhet

Enligt grova uppskattningar beter sig årligen flera tiotusentals personer på ett självdestruktivt sätt eller är i akut risk för självmord. Exakt statistik saknas dock.

Med det nya projektet Haastavat vuorovaikutustilantet (Utmanande interaktionssituationer) (HAAVA) stöder man genomförandet av den nationella strategin för psykisk hälsa och programmet för suicidprevention (2020–2030). En av åtgärderna innebär ordnande av utbildning för dem som i sitt arbete möter personer som är i risk för självmord eller personer som lider av psykiska störningar. 

– Man har lyckats allt bättre med förebyggande av självmord i Finland, och antalet personers om avlider till följd av självmord har sjunkit i jämn takt. Bland annat bättre identifikation och behandling av depression samt ingripande i problematiskt bruk av alkohol har påverkat det minskande antalet självmord. Man har lyckats hjälpa personer i risk för självmord tväradministrativt och i samarbete med organisationer som främjar psykisk hälsa. Detta arbete fortsätter vi nu, sammanfattar Polisyrkeshögskolans forskare Pirjo Jukarainen.

Polisen har befogenhet och skyldighet att ingripa i en självdestruktiv persons beteende. Ingripande kan till exempel innebära en handräckning till social- eller hälsovårdsmyndigheterna, gripande av en självdestruktiv person eller förhindrande av en gärning som äventyrar med någons hälsa eller säkerhet. HAAVA-projektet inleds med en förhandsutredning där man intervjuar och ger enkäter till personal som verkar på polisfältet, samt till studeranden som återvänt från Polisyrkeshögskolans praktikperiod. I detta skede kartlägger man utbildningsbehov i relation till möte av självdestruktiva personer och lösande av akuta situationer med självmordsrisk. 

På basis av förhandsutredningen producerar man nät-undervisningsmaterial som man kan använda både i undervisningen inom polisens YH-examen samt i vidareutbildningen. Nät-undervisningsmaterialet ger bland annat grundläggande information om riskfaktorer för självmord samt praktiska riktlinjer för vardagliga möten.

– Det finns efterfrågan på en nät-undervisning med ett dylikt innehåll eftersom en självdestruktiv person oftast möter ”helt vanliga” patruller från larm- och övervakningsverksamheten. Den taktiska förhandlare som har fått specialutbildning deltar i första led i sådana situationer där även andra personer är i allvarlig fara, eller där situationen har dragit ut på tiden, säger Jukarainen.

– Det är fint att vi kan främja genomförandet av programmet för förebyggande av självmord tillsammans med en omfattande grupp experter, konstaterar Pia Solin, ledande expert på Institutet för välfärd och hälsa (THL), som koordinerar projektet. 

HAAVA-projektet genomförs i samarbete med experter från THL:s team för psykisk hälsa och Polisyrkeshögskolans undervisnings och FUI-verksamhet. Det stöds av en expertgrupp som vid sidan av erfarenhetsexperter även omfattar den lokala polisen och representanter från organisationer som arbetar för att främja psykisk hälsa. MIELI ry hämtar kunskap relaterad till möte av invandrare. De medverkar också i PASEK-projektet (Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä). 

HAAVA-projektet finansieras med stöd av den nationella strategin för psykisk hälsa och programmet för suicidprevention.