Work Help Finland -sovellus apuna ihmiskaupan torjunnassa

Julkaisuajankohta 13.11.2023 11.51
Uutinen

Työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunta edellyttää, että ulkomaiset työntekijät saavat tietoa Suomessa työskentelystä omalla äidinkielellään.

Suomeen saapuville ja maassa oleville ulkomaisille työntekijöille on tuotettu Work Help Finland -mobiilisovellus, joka kokoaa yhteen työntekijän oikeudet, velvollisuudet ja avuntarjoajat Suomessa. Sovellus tarjoaa tietopaketin ja keskeisiä yhteystietoja kaikkiaan 26 kielellä.

Work Help Finland -sovellus kehitettiin moniviranomaistoiminnan suunnitelmallisen johtamisen hankkeessa viime vuonna. Hanke oli osa valtioneuvoston harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa vuosina 2020–2023.

Idea sovelluksesta syntyi viranomaisvalvonnasta saadun palautteen perusteella. Ulkomaiset työntekijät toivoivat, että tieto työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista olisi saatavilla helposti puhelimen kautta.  

– Tiedon välittäminen on olennainen osa työperäisen hyväksikäytön ennalta estämistä ja torjuntaa, sanoo poliisitarkastaja Juha Tuovinen sisäministeriöstä.

Viranomaisten yhteistyöllä tavoitteisiin

Poliisiammattikorkeakoulu toteutti viestintähankkeen, jonka tavoite on lisätä sovelluksen tunnettuutta. Hankkeeseen liittyi laaja viranomaisten yhteistyöverkosto. Eri käyttäjäryhmien palvelupoluista laadittiin kuvaukset, joita viranomaiset voivat hyödyntää ennalta estävän toiminnan työn suunnittelussa. Viestintätarpeita tarkennettiin erillisellä kyselyllä.

– Tuotimme projektissa käytännön viranomaisviestintää tukevan työkalupakin, joka sisältää materiaaleja esimerkiksi asiakaspalveluun ja valvontakäynteihin. Kun sovelluksen yleistä näkyvyyttä saadaan lisättyä, viranomaisten lisäksi myös kansalaiset voivat tunnistaa mahdollisuutensa jakaa aihepiiriin liittyvää tietoa, toteaa Polamkin erikoistutkija Terhi Kankaanranta.

Mobiiliviestintä-hanketta rahoitti harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelma ja ohjasi sisäministeriö. 

Poliisiammattikorkeakoulu Poliisin toiminta ja kehittäminen Tampere Tutkimus- ja kehittämistoiminta