Appen Work Help Finland som hjälp i bekämpningen av människohandel

Utgivningsdatum 13.11.2023 11.51
Nyhet

Bekämpningen av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel förutsätter att utländska arbetstagare får information om arbete i Finland på sitt eget modersmål.

För utländska arbetstagare som anländer till och vistas i Finland har man producerat mobilapp, Work Help Finland, som samlar arbetstagarens rättigheter, skyldigheter och biståndsaktörer i Finland. Appen erbjuder ett informationspaket och centrala kontaktuppgifter på sammanlagt 26 språk.

Appen Work Help Finland utvecklades i fjol i ett projekt för systematisk ledning av flermyndighetsverksamheten. Projektet var en del av statsrådets program för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023. 

Idén till appen uppstod på basis av responsen om myndighetstillsynen. Utländska arbetstagare önskade att informationen om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter skulle vara lättillgänglig per telefon.  

– Att förmedla information är en väsentlig del av förebyggandet och bekämpningen av arbetsrelaterat utnyttjande, säger polisinspektör Juha Tuovinen vid inrikesministeriet.

Samarbete mellan myndigheter för att uppnå målen

Polisyrkeshögskolan har genomfört ett kommunikationsprojekt vars mål är att göra appen mer känd. En del av projektet bestod av ett omfattande myndighetssamarbete. Man utarbetade beskrivningar för olika användargruppers servicevägar och myndigheterna kan utnyttja dem i planeringen av den förebyggande verksamheten. Kommunikationsbehoven preciserades med en separat enkät.

– I projektet producerade vi en verktygslåda som stöder den praktiska myndighetskommunikationen och som innehåller material för till exempel kundservice och tillsynsbesök. När appens allmänna synlighet utökas kan förutom myndigheterna även medborgarna identifiera sina möjligheter att dela information om ämnesområdet, konstaterar specialforskare Terhi Kankaanranta vid Polisyrkeshögskolan.

Projektet Mobilkommunikation finansierades av programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och styrdes av inrikesministeriet. 

Forskning och utveckling Poliisin toiminta ja kehittäminen Polisyrkeshögskolan Tammerfors