Koulutusohjelma analyysiosaamisen kehittäminen (AKUUTTI-E) sisältö

Koulutusohjelma analyysiosaamisen kehittäminen (AKUUTTI-E)

AKUUTTI-E -koulutushankkeessa tehdään verkko- ja lähikoulutus, jolla lisätään poliisin ja muiden viranomaisten analyysin ja rikostorjunnan perusosaamista. Lisäksi hankkeessa tuotetaan koulutuskokonaisuuksia. Koulutukset sijoittuvat poliisin tutkinto- ja täydennyskoulutukseen sekä työpaikkakoulutukseen.

Hanketta tukee seurantaryhmä, johon on kutsuttu edustajia Poliisihallituksesta, Rajavartiolaitoksen esikunnasta, Tullista ja sisäministeriöstä.

Kesto: tammikuu 2023 – joulukuu 2023

Rahoitus: Sisäministeriön TKI-kehittämismomentti, 121 500 euroa

Yhteyshenkilö Polamkissa: (tulossa)