Koulutusohjelma analyysiosaamisen kehittäminen (AKUUTTI-E) sisältö sv

Utbildningsprogrammet för utveckling av analyskompetensen (AKUUTTI-E)

I utbildningsprojektet AKUUTTI-E genomförs en webb- och närutbildning som ökar polisens och andra myndigheters grundläggande kunskaper om analys och brottsbekämpning. Dessutom produceras utbildningshelheter inom projektet. Utbildningarna är förlagda till polisens examensutbildning och fortbildning samt arbetsplatsutbildning.

Projektet stöds av en uppföljningsgrupp till vilken representanter från Polisstyrelsen, staben för Gränsbevakningsväsendet, Tullen och inrikesministeriet har bjudits in.

Längd: januari–december 2023

Finansiering: Inrikesministeriets FUI-utvecklingsmoment, 121 500 euro

Kontaktperson vid Polamk: (på kommande)