BlockWaste sisältö

BlockWaste – Blocking the Loopholes for Illicit Waste Trafficking

Projektin tavoitteena on laittomien jätekuljetusten ja laittoman jätekaupan torjunnan tehostaminen Euroopassa. Projektissa tuotetaan tietoa laittomiin jätekuljetuksiin liittyvistä uhista ja riskeistä strategisen suunnittelun tueksi.

Jätealaan liittyvällä laittomalla toiminnalla on haitallisia vaikutuksia ympäristölle, ihmisten terveydelle ja taloudelle. Projektissa kartoitetaan jätekauppaan ja -kuljetuksiin liittyviä laittomia toimintamalleja ja arvioidaan jätealalla laittomasti ansaittujen tulojen määrää. Lisäksi tarkastellaan lainsäädäntöä, jota kehittämällä rikollista toimintaa voitaisiin paljastaa ja torjua aiempaa tehokkaammin. Projektin tuloksia on mahdollista hyödyntää rajat ylittävän viranomaistyön tehostamisessa.

Kesto: tammikuu 2016 – joulukuu 2017

Projektikumppanit: UCSC-TRANSCRIME (Italia) ja Tilburgin yliopisto (Hollanti). Polamk on projektin koordinaattori.

Rahoitus: EU/Internal Security Fund, kokonaisbudjetti runsaat 400 000 euroa, Polamkin saaman rahoituksen osuus noin 170 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Terhi Kankaanranta ja tutkija Iina Sahramäki. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

BlockWaste linkkilista oikea palsta