CampusOnline sisältö

CampusOnline

Polamk on mukana CampusOnline-portaalissa, joka on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali. Se kokoaa yhteen verkko-opintojaksotarjontaa kaikista Suomen ammattikorkeakouluista. Opiskelijat suorittavat CampusOnlinen opintojaksot kokonaan verkossa.

Polamkin opiskelijoiden opinnot CampusOnlinessa

Polamkin tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa CampusOnline-portaalin kursseja osana vapaasti valittavia opintoja. Myös Polamkin vaihto-opiskelijat saavat suorittaa CampusOnlinen kursseja.

Ohjeet Polamkin opiskelijoille 

  1. Tutustu tarjontaan ja suunnittele, mitä haluat opiskella. 
  2. Ilmoita suunnittelemasi opinnot Polamkille verkkolomakkeella. 
  3. Hakeudu opintoihin CampusOnline.fi-portaalin kautta.  
  4. Suorita opinnot kohdekorkeakoulussa. 
  5. Huolehdi opintojen hyväksiluvusta Polamkissa. 

Tarkemmat ohjeet löydät oppilaitosverkon intranetistä kohdasta Opiskelijalle / Verkosto-opinnot.

Siirry CampusOnline-portaaliin

Polamkin tarjoamat opinnot muille amk-opiskelijoille

Toistaiseksi Polamk ei tarjoa opintoja CampusOnlinessa muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Tekeillä on CampusOnline-portaaliin poliisitoimintaa esittelevä verkkokurssi.