CampusOnline sisältö ruotsi

CampusOnline

Polamk är med i yrkeshögskolornas CampusOnline-portal. CampusOnline.fi är en gemensam digital studieutbudsportal för yrkeshögskolorna i Finland. Den samlar utbudet av nätstudieperioder från alla yrkeshögskolor i Finland. De kurser som erbjuds i CampusOnline genomförs i sin helhet på webben.

Studier för studerande vid Polamk i CampusOnline-portalen

Polamks examensstuderande kan avlägga kurser i CampusOnline-portalen som en del av de fritt valbara studierna. Även Polamks utbytesstuderande kan gå kurser i CampusOnline. 

Anvisningar för studerande vid Polamk 

  1. Bekanta dig med utbudet och planera vad du vill studera. 
  2. Anmäl dina planerade studier till Polamk med webblanketten. 
  3. Sök till studierna via portalen CampusOnline.fi.  
  4. Genomför studierna vid målhögskolan. 
  5. Se till att studierna räknas tillgodo vid Polamk. 

Närmare anvisningar finns på läroanstaltens intranät under För studerande / Nätverksstudier.

Gå till CampusOnline-portalen

Studier som Polamk erbjuder andra yrkeshögskolestuderande

Tills vidare erbjuder Polamk inte studier i CampusOnline för studerande vid andra yrkeshögskolor. Vi håller på med en webbkurs som presenterar polisverksamheten för portalen CampusOnline.