CYBERDI sisältö

CYBERDI – Cybercrime prevention, awareness raising and capacity building by RDI on modern cyber attacks

Kyberrikollisuus on nopeasti kehittyvä ja monimutkainen rikollisuuden muoto, jossa hyökkäysten kohteeksi voi valikoitua kuka tahansa. Kyberrikollisuuden torjunta kulminoituu rikosten ennaltaehkäisyyn, hyökkäyksiltä suojautumiseen sekä rikoksen jo tapahduttua tehokkaaseen tutkintaan sekä hyökkäyksestä toipumiseen. Tähän laaja-alaiseen tehtäväkenttään tarvitaan hyvää yhteistyötä ja tiedonjakoa sekä uusimpia tekniikoita ja jatkuvasti kehittyvää osaamista.

CYBERDI-hankkeessa kehitetään moderneja menetelmiä ja yhteistyöprosesseja kyberrikoksien torjuntaan, ennaltaehkäisyyn, tutkimiseen ja poikkeamatilanteista selviämiseen. Lisäksi kasvatetaan valtakunnallista tietoisuutta kyberrikollisuudesta siten, että käyttäjien tarpeet ja toiveet ovat keskeisiä koulutuksen suunnittelussa.

Kesto: lokakuu 2018 – joulukuu 2021

Projektikumppanit: Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK (hankkeen koordinaattori), yhteistyökumppaneina valtakunnallisia ja paikallisia poliisiyksiköitä, puolustusministeriö sekä Liikenne- ja viestintävirasto, sairaanhoitopiirejä / kuntayhtymiä (esimerkiksi HUS, TAYS, KSSHP ja PHSHP), Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomen Yrittäjät, Kauppakamari, alueellisia kehitysyhtiöitä.

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiloitumiseen, kokonaisbudjetti yli 1,1 miljoonaa euroa, josta Polamkin osuus noin 271 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Tero Toiviainen, tutkija Anna Leppänen, tutkija Salla Huikuri. Sähköpostit ovat muotoa [email protected] (huom. anna-riitta.leppanen).