eDefusing sisältö

Henkisesti kuormittavien tilanteiden moniammatillinen purku ja kriisivalmiuksien lisääminen (eDefusing)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa poliisi-, pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön valmiuksia henkisesti kuormittavissa tilanteissa. Hankkeessa etsitään myös keinoja parantaa työssä jaksamista ja alalla pysymistä. Hankkeen aikana luodaan kansallinen korkeakoulujen eDefusing-koulutusmalli, jossa moniammatilliset työryhmät voivat harjoitella purkukeskustelujen toteuttamista etäyhteyksien välityksellä.

Hanke toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun opetus- ja TKI-toiminnan yhteistyönä.

Kesto: elokuu 2021 – joulukuu 2022

Projektikumppanit: Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Ylikomisario Olavi Kujanpää. Sähköposti on muotoa [email protected].