Navigeringsmeny

Etiikka ja avoin tiede sisältö ruotsi

Etik och öppen vetenskap

Polisyrkeshögskolan har åtagit sig att följa god vetenskaplig praxis. Vi utför forskning på ett etiskt hållbart sätt och verkar i enlighet med forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar och principer.

Öppen vetenskap strävar efter att främja öppna verksamhetsmodeller inom vetenskaplig forskning. Den gäller bland annat öppen tillgång till publikationer och material, öppenhet i lärande och läromaterial samt även i övrigt en öppen verksamhetskultur.

Vi utvecklar vår verksamhet i enlighet med verksamhetsprinciperna för öppen vetenskap och forskning. Till exempel är publikationerna i Polamks publikationsserie fritt tillgängliga på nätet.

En del av Polisyrkeshögskolans forskningsmaterial, till exempel materialet för Polisbarometern, finns fritt tillgängligt och kan utnyttjas av andra forskare via Samhällsvetenskapliga dataarkivet.