Navigointivalikko

Toimintakäsikirja työryhmät sisältö

Keskeiset työryhmät ja niiden tehtävät

Polamkissa toimii eri teemoihin keskittyviä, usein moniammatillisia ryhmiä ja verkostoja, joissa voi olla mukana myös opiskelijoiden ja kumppanien edustajia. Osa ryhmistämme on lakisääteisiä.

Jäljessä kuvataan myös muutamia keskeisiä Pelastusopiston työryhmiä, koska Pelastusopisto toteuttaa pelastusalan päällystötutkinto (AMK) -koulutuksen.

Toimintakäsikirja työryhmät sisältö haitari

Toimintakäsikirja työryhmät oikea palsta

Lisätietoa Polamkin henkilöstölle, opiskelijoille ja poliisissa työskenteleville

Ryhmien asettamispäätökset ja kokousasiakirjat (Poliisin intranet / Yksiköt / Poliisiammattikorkeakoulu / Kokousasiakirjat)