European Union Police and Civilian Services Training (EUPCST) sisältö

European Union Police and Civilian Services Training (EUPCST)

EUPCST-hanke kasvattaa lainvalvontaviranomaisten ja siviilitoimijoiden valmiuksia toimia EU:n, YK:n, Afrikan Unionin ja muiden kansainvälisten organisaatioiden siviilikriisinhallintaoperaatioissa.

Hankkeen aikana konsortion jäsenet järjestävät koulutuksia, harjoituksia ja konferensseja siviilikriisinhallinnan keskeisistä aiheista. Suomesta hankkeeseen osallistuu Poliisiammattikorkeakoulun lisäksi CMC Finland.

Kesto: maaliskuu 2019 – maaliskuu 2022

Projektikumppanit: Projektiin osallistuu yhteensä 23 poliisi-, santarmi- ja siviiliorganisaatiota Euroopasta. Koordinaattorina toimii Royal Netherlands Marechaussee (Alankomaat).

Rahoitus: Euroopan komissio ja jäsenorganisaatiot. Kokonaisbudjetti on 6,25 miljoonaa euroa.

Yhteyshenkilö Polamkissa: Erikoissuunnittelija Antti Talvitie. Sähköposti on muotoa [email protected].