Itsemurhaiskujen oikeuttaminen sisältö

Itsemurhaiskujen oikeuttaminen (Legitimation of Suicide Missions)

Väitöskirjassa tutkitaan itsemurhaiskujen oikeuttamista rinnastaen sekulaaria srilankalaista Tamilitiikerit-ryhmää sekä uskonnollista libanonilaista Hizballahia, jotka ovat päätyneet käyttämään itsemurhaiskuja politiikkansa välineenä. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: miten järjestöjen johtajat oikeuttavat iskut, miten näkemykset vihollisesta rakennetaan ja miten uhkakuvia luodaan sekä millainen rooli on marttyyriudella osana tätä oikeuttamista. Tutkimus tehdään järjestöjen omasta näkökulmasta ja kriittisen terrorismin tutkimuksen lähtökohdista. Tutkimus tuottaa järjestöjen omat näkökannat huomioivaa analyysia terrorismin tutkimuksen käyttöön, valottaa radikalisoitumisprosessia järjestötasolla ja siten palvelee myös terrorismia ehkäisevää toimintaa.

Projektikumppanit: Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu (valtio-oppi)

Rahoitus: Suomen kulttuurirahaston Hämeen rahasto, Niilo Helanderin säätiö, Oskar Öflundin säätiö, Eino Jutikkalan rahasto, Naisten tiedesäätiö, Kansan sivistysrahasto, Suomalainen Konkordia-liitto

Yhteyshenkilö Polamkissa: apurahatutkija Annika Rosberg-Haavisto