Navigeringsmeny

Itsemurhaiskujen oikeuttaminen sisältö ruotsi

Legitimering av självmordsattacker (Legitimation of Suicide Missions)

I doktorsavhandlingen undersöks rätten till självmordsattacker, vilket jämställer den sekulära gruppen Tamilska befrielsetigrarna och den religiösa libanesiska Hizbollah, som har valt att använda självmordsattacker som redskap för sin politik. I undersökningen besvaras följande frågor: hur rättfärdigar organisationernas ledare attacker, hur bygger man upp åsikter om fienden och hur skapar man hotbilder samt vilken roll martyrskapet har som en del av detta berättigande. Undersökningen görs ur organisationernas eget perspektiv och utifrån utgångspunkterna för kritisk terrorismforskning. Forskningen producerar en analys av användningen av terrorismforskning som beaktar organisationernas egna synpunkter, belyser radikaliseringsprocessen på organisationsnivå och betjänar därmed också den verksamhet som förebygger terrorism.

Projektpartners: Tammerfors universitets ledningshögskola (statslära)

Finansiering: Finska kulturfonden-Hämeen rahasto, Niilo Helanders stiftelse, Oskar Öflunds stiftelse, Eino Jutikkalas fond, Vetenskapsstiftelsen för kvinnor, Folkets bildningsfond, Finska Konkordiaförbundet

Kontaktperson vid Polamk: Stipendieforskare Annika Rosberg-Haavisto