Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky KIVI sisältö

Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky KIVI

Hanke tukee kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajien ja viranomaisten ennakointia ja varautumista ihmisen aikaansaamiin, elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuviin kriisi- ja häiriötilanteisiin kehittämällä niihin liittyvää riskienhallintaa.

Hankkeessa kehitetään päivitettäviä työkaluja kriittisen infrastruktuurin riskien hallintakyvyn ja viranomaisten toimintakyvyn arviointiin. Palveluntuottajille toteutetaan itsearviointityökalu (stressitesti), joka on mahdollista integroida osaksi esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen tietojärjestelmiä. Työkalua pilotoidaan hankkeen loppuvaiheessa muutamissa toimintayksiköissä. Poliisi- ja pelastusviranomaisten toimintakyvyn arviointiin ja valmiuskoulutukseen kehitetään simulaatiomenetelmä, jossa tarkastellaan erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin sekä viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon, tilannekuvan muodostamiseen ja johtamiseen liittyviä haavoittuvuuksia.

Keskinäisriippuvuuksia arvioimalla pyritään edistämään myös poikkihallinnollista ajattelutapaa ja yhteistyötä tilanteiden hallinnassa. Tavoitteena on herättää keskustelua yhteistyön tarpeista ja organisoinnista.

Kesto: helmikuu 2017 – joulukuu 2019

Projektikumppanit: Tampereen yliopisto, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK. Poliisihallitus on projektin koordinaattori, Polamk toteuttava yksikkö.

Rahoitus: Euroopan unionin Sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen tuki. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 670 000 euroa. Poliisin saama rahoituksen osuus on noin 360 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Pirjo Jukarainen ja tutkija Joanna Kalalahti. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].