KORSI sisältö

Korruption seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI)

Projektin tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää Suomeen soveltuvia korruption määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita säännöllisen seurannan pohjaksi.

Suomalaisen korruption riskikohteita ovat varsinkin julkiset hankinnat, poliittinen toimintaympäristö sekä rakennusala ja yhdyskuntasuunnittelu. Korruptiota esiintyy hallinnon eri tasoilla sekä yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnassa.

Seurantatietoa tarvitaan monista vaikeasti tunnistettavista korruption muodoista. Projektissa kehitetään indikaattoreita kuvaamaan erilaisia epäeettisen päätöksenteon ja vaikuttamisen muotoja. Huomio kohdistetaan myös tarjouskilpailuihin, poliittisen toiminnan rahoitukseen sekä urheiluun liittyvään korruptioon.

Hankkeessa kartoitetaan korruption seurannan menetelmiä ja indikaattoreita kirjallisuuden, kyselyjen ja tilastojen avulla. Indikaattoreiden valinnassa, pilotoinnissa ja arvioinnissa apuna ovat mediaseuranta, asiantuntijakyselyt, työpajat ja teemahaastattelut.

Kesto: kesäkuu 2019 – lokakuu 2020

Projektikumppanit: YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, Ari Salminen (professori emeritus), Polamk on projektin koordinaattori.

Rahoitus: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta VN TEAS: Teema 4. Kansallinen ja globaali turvallisuus, 4.1 Suomen maakontekstiin sopivat korruptioindikaattorit ja tiedonkeruu. Hankkeen budjetti on yhteensä 150 000 euroa, josta Polamkin osuus on noin 130 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen (projektipäällikkö) ja erikoistutkija Terhi Kankaanranta (hallinnollinen projektipäällikkö). Sähköpostit ovat muotoa [email protected].