Murupolku

Navigointivalikko

Kriittinen infrastruktuuri terroristisen hyökkäyksen kohteena sisältö

Kriittinen infrastruktuuri terroristisen hyökkäyksen kohteena: Palveluntuottajien ja viranomaisten varautuminen ja resilienssi

Tutkimuksessa tarkastellaan kriittistä infrastruktuuria mahdollisena terrori-iskun kohteena. Nykyaikaisissa yhteiskunnissa arjen sujuvuus, turvallisuus ja ennakoitavuus ovat käytännössä täysin riippuvaisia vesi-, sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien kaltaisista perusrakenteista. Kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajien, poliisin, pelastustoimen ja muiden avaintahojen on varauduttava siihen, että terrori-iskun aiheuttaman vakavan häiriötilanteen jälkeen kyetään tehokkaasti minimoimaan vauriot ja palauttamaan normaalitila. Tahallisesti tuotetun häiriötilanteen erityisyyttä lisää se, että hyökkääjät ovat kohteeseensa nähden aktiivisia ja muodostavat älykkäästi toimivan uhan.

Tutkimuksessa luodaan käsitteellinen ja teoreettinen viitekehys, jonka avulla voidaan ymmärtää nykyistä paremmin terrorismin ja yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin monimutkaista suhdetta. Lisäksi selvitetään, millaisia kykyjä yksilö- ja organisaatiotasolla tarvitaan, jotta tulevaisuudessa voidaan varautua kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin terrori-iskuihin. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää niitä mekanismeja, joilla eri avaintoimijoiden muodostaman kokonaisjärjestelmän resilienssiä eli selviytymiskykyä voidaan parantaa.

Kesto: syyskuu 2018 – elokuu 2021

Projektikumppanit: CENTRIC (Centre of Excellence in Terrorism, Resilience, Intelligence and Organised Crime Research) -tutkimuskeskus Sheffield Hallamin yliopistossa Isossa-Britanniassa.

Rahoitus: Suomen Akatemia, kokonaisbudjetti noin 300 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: tutkijatohtori Ossi Heino ja tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected]