Kyberkoulutus sisältö

Kyberkoulutus

Hankkeen tarkoituksena on parantaa poliisin ja muiden viranomaisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kyberrikostorjunnassa, jotta viranomaisilla olisi tehokkaat edellytykset ennalta ehkäistä, paljastaa ja selvittää kybertoimintaympäristöön kohdistuvia ja sitä hyödyntäviä rikoksia. Hanke pyrkii parantamaan viranomaisten edellytyksiä kyberrikosten tutkintaan ja selvittämiseen koulutuksen avulla. Koulutustoimien kohderyhmänä ovat keskeisten kyberrikostorjuntaviranomaisten virkamiehet.

Kesto: Hanke kesti vuoden 2017 loppuun asti.

Rahoitus: Euroopan unionin Sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen tuki. Hankkeen kokonaisbudjetti on runsaat 500 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: erikoisasiantuntija Tero Toiviainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].