Kyberosaaminen 2020 sisältö

Kyberosaaminen 2020

Hankkeessa kehitetään ja lisätään Poliisiammattikorkeakoulun kyberkoulutustarjontaa, jonka myötä voidaan käynnistää erikoistumisopintokokonaisuus kyberrikostorjunnan alalle. Tavoitteena on edistää viranomaisten tiedollisia ja taidollisia kyberrikostorjuntavalmiuksia. 

Koulutustarjonnan laatimisessa hyödynnetään kyberalan tutkimustuloksia. Hankkeen tuloksena laaditun opetustarjonnan kohderyhmänä ovat keskeisten kyberrikostorjuntatyötä tekevien viranomaisten palveluksessa olevat virkamiehet.

Kesto: maaliskuu 2017 – helmikuu 2020

Projektikumppanit: Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Rahoitus: EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusväline (ISF-P), hankkeen kokonaisbudjetti on runsaat 600 000 euroa

Yhteyshenkilö Polamkissa: erityisasiantuntija Tero Toiviainen. Sähköposti on muotoa [email protected].