Kyberosaaminen 2020

Kyberosaaminen 2020

Hankkeessa kehitetään kyberalan koulutusta, jolla edistetään viranomaisten tiedollisia ja taidollisia kyberrikostorjuntavalmiuksia. Tarkoituksena on kehittää ja lisätä Poliisiammattikorkeakoulun kyberkoulutustarjontaa, jonka myötä voidaan käynnistää erikoistumisopintokokonaisuus kyberrikostorjunnan alalle. Tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettiset ja käytännölliset tiedot ja taidot kyberrikostorjuntatehtävissä toimimista varten sekä valmiudet itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen jatkuvasti muuttuvassa kybertoimintaympäristössä.

Koulutustarjonnan laatimisessa hyödynnetään kyberalan tutkimustuloksia. Koulutustarjontaa kehitetään yhteistyössä koti- ja ulkomaisten sidosryhmien sekä koulutus- ja akatemiakumppaneiden kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) IT-instituutti osallistuu hankkeeseen kumppanina toteuttamalla osan kursseista. Hankkeen tuloksena laaditun opetustarjonnan kohderyhmänä ovat keskeisten kyberrikostorjuntatyötä suorittavien viranomaisten palveluksessa toimivat virkamiehet.

Kesto: maaliskuu 2017 – helmikuu 2020

Projektikumppanit: Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Rahoitus: Euroopan unionin Sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusväline (ISF-P), hankkeen kokonaisbudjetti runsaat 600 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: erityisasiantuntija Tero Toiviainen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected]