Murupolku

Navigointivalikko

Mikä on Suomen kyky vastaanottaa turvapaikanhakijoita? sisältö

Mikä on Suomen kyky vastaanottaa turvapaikanhakijoita? Tarkastelu sisäministeriön hallinnonalan näkökulmasta

Sisäministeriö käynnisti projektin selvittämään Suomen kykyä vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Hankkeessa tarkastellaan turvapaikanhakijoiden vastaanottoa hakemuksen jättämisestä lopulliseen oleskelulupapäätökseen. Arvioiden pohjalta osoitetaan kehittämiskohteita ja suositellaan toimenpiteitä kustannustehokkuuden ja vastaanottokyvyn parantamiseksi. Projekti on jaettu kuuteen eri työpakettiin, joista kullekin on määritelty oma vastuullinen tutkijataho.

Poliisiammattikorkeakoulu vastaa kahdesta työpaketista. Ensimmäisessä tarkasteltiin Tornioon perustetun järjestelykeskuksen (JÄKE) toimintaa ja johtamista sekä sisäministeriön toimintaa erityisesti järjestelykeskuksen perustamispäätöksen näkökulmasta. Toisessa työpaketissa tarkasteltiin laittoman maassa oleskelun edellytyksiä ja vaikutuksia lainsäädännön ja joidenkin eurooppalaisten tutkimusten ja havaintojen valossa. Tarkastelu perustuu suomalaisille asiantuntijoille tehtyyn kyselyyn, jossa he antavat oman arvionsa siitä, minkälaiseksi laittomasti maahan jääneiden elinpiiri mahdollisesti muodostuu.

Kesto: elokuu 2016 – toukokuu 2017

Projektikumppanit: sisäministeriö, Inforglobe, Pellervon taloustutkimus, Pelastusopisto, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Rahoitus: sisäministeriön tutkimusmääräraha noin 40 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: tutkija Miia Myllylä. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

Mikä on Suomen kyky vastaanottaa turvapaikanhakijoita? linkkilista oikea palsta