MISEC sisältö

MISEC – Maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön kehittäminen

Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttojärjestelmän kustannustehokkuutta ja laatua. Kehittäminen toteutetaan moniviranomaistyöskentelynä. Projektissa edistetään poikkihallinnollista ja kansainvälistä yhteistyötä sujuvoittamalla toimintatapoja eri toimijoiden kesken.

Maahanmuuttajien oikeusturva parantuu, kun viranomaisten tekemät ratkaisut perustuvat entistä parempaan tietoon. Tavoitteena on tunnistaa myös riskihenkilöt prosessin aikaisessa vaiheessa. Hanke pyrkii sujuvoittamaan kokonaisprosessia ja nopeuttamaan asioiden käsittelyä, esimerkiksi automatisoimalla käsittelyä. Mahdollisimman laadukas ja sujuva henkilöllisyyden ja taustojen selvittäminen auttaa ylläpitämään yleisön luottamusta viranomaisiin.

Kesto: huhtikuu 2018 – joulukuu 2020

Projektikumppanit: Maahanmuuttovirasto, Poliisihallitus

Rahoitus: EUSA Amif-rahasto

Yhteystiedot Polamkissa: [email protected]