Neuvo, kehotus ja käsky poliisitoiminnassa sisältö

Neuvo, kehotus ja käsky poliisitoiminnassa: kielitieteellinen tarkastelu järjestyksenpitopuheesta

Väitöskirjassa tutkitaan poliisin puhetta ja siinä esiintyvien toimintaehdotuksien – erityisesti neuvon, kehotuksen ja käskyn – kielellistä muotoa. Aineistona käytetään haalarikameratallenteita ja poliisien jälkikäteishaastatteluja.

Kielitieteellisessä tutkimuksessa yhdistyvät empiirinen analyysi sekä valvonta- ja hälytystehtävissä työskentelevien poliisien ääni. Tavoitteena on selvittää, miten poliisilaissakin mainitut toimintaehdotukset muodostuvat 2020-luvulla yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitotehtävissä. Tutkimus tuottaa tietoa sekä poliisitoiminnan ja -koulutuksen kehittämiseen että vuorovaikutustutkimuksen kentälle.

Projektikumppanit: Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto

Rahoitus: Oulun yliopisto, Eudaimonia-instituutti 11 900 euroa 8/2022 – 12/2022. Oulun yliopiston tukisäätiö 5 000 euroa 1/2023 – 3/2023. Koneen Säätiö 102 000 euroa 4/2023 – 7/2026.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Apurahatutkija Antti Kannisto ja tutkija Samu Pehkonen. Molempien sähköpostit ovat muotoa [email protected].