Länkstig

Navigeringsmeny

Neuvo, kehotus ja käsky poliisitoiminnassa sisältö sv

Råd, uppmaning och befallning i polisverksamheten: språkvetenskaplig granskning av tal i upprätthållande av ordningen

I doktorsavhandlingen undersöks polisens tal och den språkliga formen av de handlingsförslag som framförs – i synnerhet råd, uppmaningar och befallningar. Som material används inspelningar från overallernas kameror och polisernas uppföljande intervjuer.

I den språkvetenskapliga forskningen kombineras empirisk analys och rösterna av poliser som arbetar med övervaknings- och utryckningsuppgifter. Målet är att utreda hur de handlingsförslag, som även nämns i polislagen, bildas på 2020-talet i uppgifter för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet och vilken annan språklig verksamhet som ingår i polisens arbete. Forskningen producerar information både för utvecklingen av polisverksamheten och polisutbildningen och för interaktionsforskningens fält.

Projektpartners: Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet

Finansiering: Uleåborgs universitet 11 900 euro 8/2022 – 12/2022. Oulun yliopiston tukisäätiö 5 000 euro 1/2023 – 3/2023. Konestiftelsen 102 000 euro 4/2023 – 7/2026.

Kontaktpersoner vid Polamk: stipendieforskare Antti Kannisto och forskare Samu Pehkonen. Båda e-postadresserna enligt formatet [email protected].