NEXES sisältö

NEXES – NEXt generation Emergency Services

NEXES-hankkeessa kehitetään uudenlaisia hätäkeskus- ja pelastuspalveluita. Hankkeen avulla luodaan puitteet monimuotoisen mediasisällön käyttämiseen uuden sukupolven pelastus- ja hätäkeskusjärjestelmissä. Tavoitteena on hyödyntää jo käytettävissä olevia älykkäitä laitteita kattavampien hätäilmoitusten tekemiseen. NEXES-hankkeen avulla kehitetään ratkaisuja esimerkiksi soittajien ohjeistamiseen, paikantamiseen ja tietojen keräämiseen sekä vaihtoehtoisia tapoja tehdä hätäilmoituksia. Hankkeessa huomioidaan myös erityisryhmien tarpeita, joita voivat olla esimerkiksi kielelliset haasteet sekä fyysisen tai psyykkisen terveyden rajoitteet.

Kesto: toukokuu 2015 – kesäkuu 2018

Projektikumppanit: Pääkoordinaattori on Rinicom Limited (Iso-Britannia). Konsortion muodostaa 17 partneria 10 maasta: Suomi, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovenia ja Turkki. Partnereina on mm. viranomaisia, teknologiayrityksiä, erityisryhmien edustajia ja ensivasteen lääkäreiden yhdistys. Suomesta on mukana myös INSTA DEFSEC OY, joka on hätäkeskusratkaisujen palveluntarjoaja.

Rahoitus: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma, kokonaisbudjetti noin 5,8 miljoonaa euroa, josta Poliisiammattikorkeakoulun osuus noin 316 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Vesa Huotari ja tutkija Miia Myllylä. Sähköpostit ovat muotoa [email protected].