Navigeringsmeny

Opiskelijaprojektit sisältö ruotsi

Studerandeprojekt

Polisstuderande kan delta i Polisyrkeshögskolans FUI-projekt som en del av studierna. Studerandena planerar och genomför forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som gäller säkerhetsbranschen i samarbete med projektets beställare.

I projektet har studerande alltid stöd av en erfaren lärare eller sakkunnig vid Polisyrkeshögskolan samt genom henom även nationella och internationella nätverk och partner i säkerhetsbranschen.

Vi uppmuntrar polisstuderanden till en kultur av prövande och till kreativa lösningar i FUI-projekten. Genom att arbeta med projekten lär sig studeranden att dra nytta av sitt eget kunnande i arbetslivet. De kan även använda kunskaper som förvärvats före polisutbildningen.

Tre polisstuderande i uniform vid ett bord bläddrar i papper.

Föreslå ett projekttema

Vem som helst kan föreslå ett tema för ett FUI-studerandeprojekt vid Polisyrkeshögskolan. Projekten utgår från behoven hos samarbetspartner och samhället. Genom att beställa ett studerandeprojekt får ett företag eller organisation polisstuderande att utveckla säkerhetsrelaterade tjänster, produkter och processer.

Teman för projekt har varit till exempel att förbättra säkerheten i en stadsmiljö med hjälp av belysning, utveckling av och pilotförsök med en webbapplikation som stödjer närpolisverksamheten samt bekämpning av hatretorik. Studerandeprojekt har genomförts i samarbete med polisenheter, kommuner, företag och organisationer samt som en del av EU-projekt.

Du kan föreslå ett tema för studerandeprojekt genom att fylla i Webropol-blanketten. På samma blankett kan du också föreslå ett tema för lärdomsprov.

Föreslå ett projekttema med Webropol-blankett

Bekanta dig med slutförda lärdomsprov i Theseus-tjänsten

Studerande vid Polisyrkeshögskolan får mer information om tillgängliga projekt via Wilma.