Länkstig

Navigeringsmeny

Pelastusalan päällystötehtäviin (AMK) sisältö ruotsi

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH)

De som studerar till befälsexamen för räddningsbranschen (YH) är studerande vid Polisyrkeshögskolan, som innehar examensrätt för utbildningen. Räddningsinstitutet i Kuopio ansvarar för ordnandet av examensutbildningen.

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH) omfattar 240 studiepoäng och studierna tar fyra år.

De utexaminerade arbetar med krävande chefs- och expertuppgifter inom räddningsväsendet och området för intern säkerhet. Utöver att tillämpa ledarskapsfärdigheterna på ett brett område används kompetensen också inom räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor och beredskap, även i internationella sammanhang. Tjänstebenämningar är till exempel räddningschef, riskhanteringschef, brandchef och brandinspektör.

Mer information om utbildningen och för ansökan finns på Räddningsinstitutets webbplats.

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH) på Räddningsinstitutets webbplats