Pelipoliisi sisältö

Pelipoliisi

Pelitoiminnan kehittämishankkeessa tuotetaan konsepti, jonka avulla peliyhteisöissä ja -alustoilla tapahtuvia rikoksia voidaan ennalta ehkäistä ja estää. Hankkeessa kootaan sekä tutkimustietoa että kansainvälisessä yhteistyössä ja paikallisessa kokeilussa kertyneitä kokemuksia ja havaintoja. Niiden pohjalta tuotetaan konsepti ja ohjeistava "käsikirja" sille, miten poliisi voi yhdessä muiden viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa toimia peliyhteisöissä ja -alustoilla. 

Hankkeessa kehitetään myös moniammatillista Ankkuritoimintaa ja täydennetään sitä uudella toimintamallilla. Lisäksi pyritään ehkäisemään nuorten ajautumista tietoverkkorikollisuuteen ja rekrytoitumista rikollisverkostoihin, jotka toimivat aktiivisesti pelialustoilla- ja foorumeilla.

Tavoitteena on: 

  • parantaa viranomaisten saavutettavuutta niillä foorumeilla, joilla monet nuoret viettävät aikaa
  • rakentaa luottamusta syrjäytymisvaarassa olevien ja elämänhallinnan kannalta haitallisesta peliriippuvuudesta kärsivien nuorten kanssa
  • paljastaa ja ennalta estää digipelifoorumeilla esiintyvää rikollisuutta ja muuta haitallista toimintaa, joka heikentää nuorten terveyttä ja turvallisuutta
  • pyrkiä tunnistamaan ja tavoittamaan entistä paremmin moniammatillisesta Ankkuritoiminnasta hyötyviä nuoria.

Kesto: elokuu 2023 – heinäkuu 2024

Projektikumppanit: Keskusrikospoliisi ja Pohjanmaan poliisilaitos. Toteutuksesta vastaava tiimi osallistuu kansainväliseen rinnakkaisprojektiin Joint Preventive Gaming, joka toteutetaan EU-rahoitteisen EMPACT -yhteistyön (European Multidisiplinary Platform Against Criminal Threats) puitteissa. 

Rahoitus: sisäministeriö, yhteensä noin 91 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Projektipäällikkö, tutkija Pirjo Jukarainen ja vanhempi konstaapeli Daniel Kalejaiye. Tutkimusryhmään kuuluvat myös viestintäsuunnittelija Jutta Saikkonen ja erikoissuunnittelija Tuire Salmi-Hiltunen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Viralliset pelikaverit lista pelitileistä

Viralliset pelitilit

Instagram @pelipoliisi

Hankkeen pelitilit:

  • KonstaapeliDani
  • pelipoliisiPJM1
  • pelipoliisiPJM2
  • pelipoliisiPJM3

Alustat: