Poliisibarometri sisältö

Poliisibarometri

Poliisibarometri on haastattelututkimus, jossa tutkitaan kansalaisten käsityksiä poliisin toiminnasta ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Tutkimus on toteutettu sisäministeriön toimeksiannosta vuodesta 1999 alkaen, ja se tehdään noin kahden vuoden välein.

Tutkimukseen haastatellaan jokaisella tutkimuskerralla noin tuhatta manner-Suomessa asuvaa 15−79-vuotiasta suomalaista. Kansalaisilta kysytään heidän näkemyksiään poliisista ja poliisipalvelujen onnistumisesta. Lisäksi heiltä pyydetään arvioita heidän omista turvallisuus- ja rikollisuuskokemuksistaan.

Poliisibarometritutkimus antaa kansalaisille ja poliisille itselleen tietoa, jota olisi muilla keinoin vaikea saada. Tiedon avulla voidaan täydentää rikostilastojen ja muiden tapahtumatietojen antamaa tilannekuvaa rikollisuudesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää myös arvioitaessa piilorikollisuuden laajuutta.

Käyntihaastattelujen toteutuksesta vastaa jokaisella tutkimuskerralla jokin Suomessa toimivista markkinatutkimuslaitoksista, joka valitaan erillisen kilpailutuksen perusteella. Poliisiammattikorkeakoulu raportoi tulokset sisäministeriön julkaisusarjassa. Aineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta se on saatavissa tieteelliseen jatkotutkimuskäyttöön.

Kesto: vakioseuranta

Rahoitus: sisäministeriö, budjettirahoitus

Yhteyshenkilö Polamkissa: erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä. Sähköposti on muotoa [email protected].