Poliisikoirien erikoiskoulutus sisältö

Poliisikoirien erikoiskoulutus

Partiokoirat saavat peruskoulutuksen jälkeen koulutuksen yhteen erikoisalaan: huumausaine- tai räjähdysaine-etsintöihin, ruumisetsintään tai palavien nesteiden etsintään.

Lisäksi koulutamme erikoiskoiria, jotka toimivat vain omalla erikoistumisalueellaan, eivät tavallisina partiokoirina. Erikoiskoirat erikoistuvat huumausaine- tai räjähdysaine-etsintöihin, ruumisetsintään, rahanetsintään, erite-etsintään tai palonsyyntutkinnassa avustamiseen.

Koulutuksen aikana opetamme koiran olemaan koskematta löytöönsä ja ilmaisemaan löytönsä istuen, menemällä maahan, haukkuen, jääden seisomaan tai muulla ohjaajansa ymmärtämällä tavalla.

Poliisin pienikokoinen erikoiskoira, rodultaan parsonrussellinterrieri.

Huumausaine-etsintä

Suurin osa partiokoirista saa koulutuksen huumausaineiden etsintään.

Koirat pystyvät etsimään hyvinkin erilaisissa ja vaihtelevissa olosuhteissa sellaisia huumausaineita tai aineiden johdannaisia, joiden etsintään ne on koulutettu. Etsintäkohteina voivat olla esimerkiksi kulkuneuvot, asunnot, varastot ja maasto.

Emme päästä koiria missään vaiheessa suoraan kontaktiin huumausaineiden kanssa.

Räjähdysaine-etsintä

Koulutamme koirat tunnistamaan siviili- ja sotilasräjähteet sekä aseita ja niiden osia.

Poliisi käyttää koiria erilaisiin etsintöihin ja tehtäviin. Poliisikoirilla on tärkeä osuus esimerkiksi valtiovierailujen turvajärjestelyissä ja muissa tilanteissa, kun poliisi tutkii, onko paikalla räjähdysaineita.

Ruumisetsintä

Opetamme koirat haistamaan kuolleen ihmisen ominaishajun ja paikallistamaan sen. Koira ilmaisee maan pinnalta, maan alta tai vedestä löytämänsä ruumiin tai ruumiinosan. Koira tunnistaa myös ihmisveren ja veriroiskeet sekä ilmaisee erilaiset pinnat ja esineet, jotka ovat olleet vainajan kanssa kosketuksissa.

Vesietsintää varten poliisilla on käytössä erikoisvarustettuja veneitä, joissa koiran on helppo työskennellä.

Poliisikoira haistelee seinässä olevia rullia.

Rahanetsintä

Rahanetsintäkoirat oppivat tunnistamaan setelirahan hajun.

Poliisi käyttää koiria rahakätköjen etsimiseen rakennuksista ja maastosta. Rahakoiria hyödynnetään esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ja harmaan talouden tutkinnassa.

Erite-etsintä

Eritekoirat toimivat poliisin apuna erityisesti seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkinnassa. Koirat voivat löytää siemennestetahroja, joita poliisi ei muuten löytäisi kenttäolosuhteissa.

Palavat nesteet

Koulutamme koirat etsimään palavien nesteiden jäämiä poliisitutkinnassa olevilla palopaikoilla. Käyttämällä palokoiraa poliisi pystyy varmistamaan oikean näytteenottopaikan ja siten nopeuttamaan tutkintaa. Koira voi myös etsiä nesteen kuljettamiseen käytettyä astiaa tai ilmaista sytytysainejäämiä vaatteista ja kengistä.