Poliisikoirien erikoiskoulutus sisältö ruotsi

Polishundarnas specialutbildning

Efter grundutbildningen får patrullhundarna utbildning i ett specialområde: narkotika- eller sprängämnessök, liksök eller brandfarliga vätskor.

Dessutom utbildar vi specialhundar som bara arbetar inom det egna specialområdet, och inte som vanliga patrullhundar. Specialhundar specialiseras i narkotika- eller sprängämnessök, liksök, sedelsök, sökning av sekret eller till att hjälpa till vid utredning av orsaken till eldsvåda.

Under utbildningen lär vi hunden att låta bli att röra fyndet, och att markera det genom att sätta sig, lägga sig, skälla, bli stående eller markera fyndet på något annat sätt som föraren förstår.

En av polisens mindre specialhundar av rasen Parson russell terrier.

Narkotikasök

Största delen av patrullhundarna får utbildning i att söka narkotika.

Hundarna kan söka narkotika eller andra ämnen som de är skolade till att söka i väldigt olika och varierande förhållanden. Sökplatserna kan vara till exempel fordon, bostäder, lagerlokaler eller terräng.

Under inga förhållanden tillåts hundarna komma i direkt kontakt med narkotika.

Sprängämnessök

Vi utbildar hundarna i att identifiera civila och militära sprängämnen, samt att markera vapen och vapendelar.

Hundarna används i olika slag av sökningar och uppdrag. Polishundarna har en viktig roll till exempel i samband med säkerhetsarrangemangen vid statsbesök, och andra situationer då man undersöker om det finns sprängämnen på platsen.

Liksök

Vi utbildar hunden till att känna igen och lokalisera den lukt som är specifik för döda människor. Hunden markerar lik eller likdelar belägna på eller under marken eller i vatten. Hunden identifierar även människoblod och blodstänk, samt olika ytor och föremål som varit i kontakt med den avlidna.

För sökning efter lik i vatten har polisen tillgång till specialutrustade båtar som underlättar hundens arbete.

En polishund sniffar på rullar på väggen.

Sedelsök

Sedelhundar utbildas till att känna igen lukten av sedlar.

Hundarna används för att söka undangömda pengar i byggnader och i terräng. Sedelhundar används till exempel vid utredning av organiserad brottslighet och vid utredning av den svarta ekonomin.

Sökning av sekret

Specialhundar som söker sekret bistår polisen särskilt i utredningen av sexual- och våldsbrott. Hundar kan hitta spermafläckar som polisen annars inte skulle hitta i fältförhållanden.

Brandfarliga vätskor

Vi utbildar hunden till att söka rester av brandfarliga vätskor på brandplatser som är under polisutredning. Genom att använda hundar för detta kan man säkerställa den rätta provtagningsplatsen och underlätta utredningen. Hunden kan även söka efter kärl som använts för transport av brandfarliga vätskor, eller markera rester av antändningsmedel på kläder och skor.