Poliisikoirien peruskoulutus sisältö

Poliisikoirien peruskoulutus

Partiokoirien eli niin sanottujen tavallisten poliisikoirien peruskoulutus koostuu viidestä osa-alueesta: hallittavuudesta, voimankäytöstä, jäljestämisestä, henkilöetsinnästä sekä esine- ja rikospaikkaetsinnästä. Lisäksi koulutamme partiokoirille jonkin erikoiskoulutusalueen.

Poliisikoirat koulutetaan positiivisen vahvistamisen kautta. Koiran terveys ja hyvinvointi ovat koulutuksen lähtökohtia, eikä pakottamiseen tai kipuun perustuvia menetelmiä hyväksytä. 

Kaksi poliisia ja poliisikoira kävelevät metsässä, taustalla poliisiauto.

Hallittavuus

Koulutuksessa ei tähdätä sirkustemppuihin, vaan koiran hallintaan erilaisissa poliisityöhön kuuluvissa tilanteissa. Koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa ja ohjattavissa erilaisissa työtilanteissa. Koiran käyttö ei saa koskaan haitata muuta poliisityötä.

Hallittavuuteen kuuluu muun muassa, että koira istuu, menee maahan, jää paikoilleen ja irtaantuu ohjaajan käskystä. Koiran on suoritettava ohjaajan sille antamat tehtävät halukkaasti ja täsmällisesti. Lisäksi koiran pitää olla sosiaalinen, tulla toimeen muiden koirien kanssa ja soveltua ryhmätoimintaan.

Voimankäyttö

Voimankäyttökoulutus antaa valmiudet käyttää koiraa voimankäyttövälineenä.

Koiran tulee olla ohjaajansa hallinnassa, käydä kiinni käskystä ja irrottaa käskystä. Perusteiden kouluttamisen jälkeen harjoituksissa jäljitellään oikeita työtehtäviä sisä- ja ulkotiloissa.

Jäljestäminen

Jäljestyksen tarkoituksena on löytää etsittävä henkilö seuraamalla maavainuisesti tämän jättämää hajujälkeä. Opetamme koiran seuraamaan määrättyä jälkeä vaihtelevissa oloissa ja paikoissa sekä monenlaisilla pinnoilla: maastossa, sisätiloissa, taajamissa ja häiriöiden alaisena. Koirana oppii ilmaisemaan myös etsittävän matkalle jättämiä esineitä.

Sopivissa olosuhteissa koira pystyy seuraamaan hyvinkin vanhaa jälkeä. Epäedullisissa oloissa jälki saattaa säilyä vain muutamia kymmeniä minuutteja. Siksi vain jatkuva harjoittelu erilaisissa olosuhteissa antaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Poliisikoira odottaa maassa ja katsoo edessään olevaa poliisia, vieressä poliisiauto.

Henkilöetsintä

Koira pystyy tarkastamaan hyvinkin laajan alueen suhteellisen nopeasti. Koulutamme koiran liikkumaan alueella koiranohjaajan ohjeiden mukaisesti, etsimään henkilön ja ilmaisemaan löytönsä haukkumalla. Etsinnän aikana koira käyttää kaikkia aistejaan, mutta erityisesti hajuaisti on tärkeä.

Koira voi etsiä esimerkiksi maastossa, rakennuksissa tai raunioilla. Koulutuksessa koira opettelee etsimään niin näkyvillä olevia kuin piilotettuja henkilöitä.

Koulutamme kaikki partiokoirat myös pelastusetsintään ja etsimään kadonneita henkilöitä. Osa poliisikoirista saa koulutuksen myös laviinietsintään eli etsimään lumeen hautautuneita ihmisiä.

Esine- ja rikospaikkaetsintä

Koira etsii esineitä niistä lähtevän hajun eli käytännössä esineeseen koskeneen ihmisen hajun perusteella. Opetamme koirat etsimään kaikenlaisia ja -kokoisia esineitä, esimerkiksi hylsyjä. Koira ilmaisee löytönsä koulutetulla tavalla: menemällä maahan tai istumaan, jäämällä seisomaan tai haukkumalla.