Poliisikoirien peruskoulutus sisältö ruotsi

Polishundarnas grundutbildning

Grundutbildning av patrullhundar, så kallade vanliga polishundar, baserar sig på fem delområden: lydnad, användning av maktmedel, spårning, personsök samt sak- och brottplatssök. Dessutom utbildar vi patrullhundar i något specialområde.

Polishundarna utbildas genom positiv förstärkning. Hundens hälsa och välbefinnande är utgångspunkterna för utbildningen och metoder som grundar sig på tvång eller smärta godkänns inte. 

Två poliser och en polishund går i skogen, i bakgrunden en polisbil.

Lydnad

Syftet med utbildningen är inte att lära ut cirkuskonster, utan att garantera kontroll över hunden i olika situationer i polisarbetet. Hunden ska stå under förarens kontroll och kunna styras i olika arbetssituationer. Användningen av hund får aldrig störa det övriga polisarbetet.

Lydnad omfattar bland annat att hunden villigt ska följa, sitta, ligga, stanna och komma till föraren på befallning. Hunden ska villigt och med precision utföra uppgifter som föraren ger den. Dessutom ska hunden ska vara socialt lagd, komma överens med andra hundar och lämpa sig för arbete i grupp.

Användning av maktmedel

Syftet med utbildningen är att ge färdigheter i att använda hunden som maktmedel.

Hunden ska stå under sin förares kontroll, och den ska lära sig att gripa och släppa på förarens befallning. När hunden lärt sig grunderna övergår man till att träna simulerade arbetsuppgifter i inomhus- och utomhusmiljö.

Spårning

Syftet med spårning är att finna en eftersökt person genom att hunden följer markvittringen av det luktspår som personen lämnat. Vi lär hunden att följa ett bestämt spår under varierande förhållanden och på olika slags platser: i terrängen, inomhus och i förorterna och då den är utsatt för störningar. Hunden lärs även att markera föremål som personen lämnat efter sig under färden.

Under gynnsamma förhållanden kan en hund följa till och med ett mycket gammalt luktspår. Under ogynnsamma förhållanden kan det hända att vittringen endast finns kvar i några tiotals minuter. Bästa möjliga resultat kan endast uppnås genom fortlöpande träning under olika förhållanden.

En polishund väntar på marken och tittar på polisen framför sig, bredvid en polisbil.

Personsök

En hund kan genomsöka ett stort område på relativt kort tid. Vi utbildar hunden till att röra sig på området enligt hundförarens instruktioner, söka efter en person och skälla för att meddela om sitt fynd. Under sökningen använder sig hunden av alla sina sinnen, men främst luktsinnet är viktigt.

Hunden kan söka i terräng, byggnader eller ruiner. Under utbildningen söker hunden personer som är synliga och som håller sig gömda.

Vi utbildar även alla patrullhundar i räddningssökning och i att finna försvunna personer. En del av polishundarna utbildas även för lavinsökning, det vill säga sökning av människor som begravts i snö.

Sak- och brottsplatssök

Hunden söker föremål med ledning av föremålens lukt, det vill säga i praktiken lukten av den människa som vidrört föremålen. Vi lär hunden att söka efter olika sorters föremål i alla storlekar, till exempel hylsor. Hunden markerar sitt fynd genom att sätta sig, lägga sig, bli stående eller skälla.