Tasa-arvo poliisissa 2018 sisältö

Tasa-arvo poliisissa 2018

Poliisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa vuosille 2017–2019 yhtenä toimenpiteenä on tasa-arvotutkimuksen toteuttaminen. Vastaava tutkimus on aiemmin tehty vuosina 1998 ja 2004. Vuonna 2018 tutkimuksen toteuttaa Poliisiammattikorkeakoulu yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Kysely on osoitettu kaikille poliisihallinnossa työskenteleville naisille ja satunnaisotokselle miehiä.

Tasa-arvon toteutumiseen liittyvät kysymykset koskevat muun muassa kokemusta tasa-arvoisuudesta omassa työyhteisössä, esimiehen tasa-arvo-osaamista, seksuaalista häirintää työssä sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Mukana on myös kysymyksiä vuoden 2004 tutkimuksesta liittyen sukupuoleen poliisiorganisaatiossa, -työssä ja -tehtävillä. Lisäksi kartoitetaan vastaajien perhetilannetta, perhevapaiden pitämistä ja mahdollisuutta lisäansioihin omassa työssä.

Kesto: maaliskuu 2018 – joulukuu 2018

Projektikumppanit: Poliisihallitus

Rahoitus: budjettirahoitus

Yhteyshenkilöt Polamkissa: erikoistutkija Vesa Huotari. Sähköpostit ovat muotoa [email protected]