Taskutilasto sisältö

Taskutilasto 2023

  • Vuonna 2023 alkaneisiin poliisi (AMK) -koulutuksiin oli 4 638 hakijaa eli noin 12 hakijaa aloituspaikkaa kohden.
  • Poliisi (AMK) -tutkinnon suoritti 323 henkilöä.
  • Poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon suoritti 25 henkilöä.
  • Muussa kuin tutkinto­koulutuksessa oli noin 18 000 osallistujaa (Polamkin järjestämä täydennyskoulutus, verkkokurssit, seminaarit ja tilauskurssit).
  • Henkilöstöä oli noin 200.
  • Toiminnan kulut olivat noin 30 miljoonaa euroa.
  • Tutkimusjulkaisuja (tutkimukset, raportit, katsaukset, artikkelit) julkaistiin yhteensä 61.
  • Poliisimuseossa vieraili noin 42 000 kävijää.