Taskutilasto sisältö

Taskutilasto 2022

  • Vuonna 2022 alkaneisiin poliisi (AMK) -koulutuksiin oli 5 468 hakijaa eli noin 14 hakijaa aloituspaikkaa kohden.
  • Poliisi (AMK) -tutkinnon suoritti 292 henkilöä.
  • Poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon suoritti 22 henkilöä.
  • Muussa kuin tutkintokoulutuksessa oli noin 18 000 osallistujaa (Polamkin järjestämä täydennyskoulutus, verkkokurssit, seminaarit ja tilauskurssit).
  • Henkilöstöä oli noin 200.
  • Tutkimusjulkaisuja (tutkimukset, raportit, katsaukset, artikkelit) julkaistiin yhteensä 25.
  • Toiminnan kulut olivat noin 28 miljoonaa euroa.
  • Poliisimuseossa vieraili noin 29 500 kävijää.