Taskutilasto sisältö

Taskutilasto 2020

  • Vuonna 2020 alkaneisiin poliisi (AMK) -koulutuksiin oli 5 237 hakijaa eli noin 13 hakijaa aloituspaikkaa kohden.
  • Poliisi (AMK) -tutkinnon suoritti 356 henkilöä.
  • Poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon suoritti 23 henkilöä.
  • Muuhun kuin tutkintokoulutukseen osallistui noin 4 500 henkilöä (Polamkin järjestämä täydennyskoulutus, seminaarit ja tilauskurssit).
  • Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 216.
  • Tutkimusjulkaisuja (tutkimukset, raportit, katsaukset, artikkelit) julkaistiin yhteensä 38.
  • Toiminnan kulut olivat noin 26 miljoonaa euroa.
  • Poliisimuseossa vieraili noin 20 000 kävijää.