Taskutilasto sisältö

Taskutilasto 2021

  • Vuonna 2021 alkaneisiin poliisi (AMK) -koulutuksiin oli 4 441 hakijaa eli noin 11 hakijaa aloituspaikkaa kohden.
  • Poliisi (AMK) -tutkinnon suoritti 366 henkilöä.
  • Poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon suoritti 26 henkilöä.
  • Muussa kuin tutkintokoulutuksessa oli noin 54 000 osallistujaa (Polamkin järjestämä täydennyskoulutus, verkkokurssit, seminaarit ja tilauskurssit).
  • Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 213.
  • Tutkimusjulkaisuja (tutkimukset, raportit, katsaukset, artikkelit) julkaistiin yhteensä 55.
  • Toiminnan kulut olivat noin 27 miljoonaa euroa.
  • Poliisimuseossa vieraili noin 21 500 kävijää.