Navigeringsmeny

Taskutilasto sisältö ruotsi

Fickstatistik 2022

  • Till polis (YH)-utbildningar som började år 2022 sökte 5 468 personer, det vill säga cirka 14 sökande per studieplats.
  • Polis (YH)-examen avlades 292 personer.
  • Polis (högre YH)-examen avlades 22 personer.
  • Det var cirka 18 000 deltagare i icke-examensinriktad utbildning (fortbildning, webbkurser, seminarier och beställningskurser som Polamk arrangerat).
  • Personalen var cirka 200 personer.
  • Sammanlagt 25 forskningspublikationer publicerades (avhandlingar, rapporter, översikter, artiklar).
  • Kostnaderna för verksamheten var cirka 28 miljoner euro.
  • Cirka 29 500 personer besökte Polismuseet.