Navigeringsmeny

Taskutilasto sisältö ruotsi

Fickstatistik 2023

  • Till polis (YH)-utbildningar som började år 2023 sökte 4 638 personer, det vill säga cirka 12 sökande per studieplats.
  • Polis (YH)-examen avlades 323 personer.
  • Polis (högre YH)-examen avlades 25 personer.
  • Det var cirka 18 000 deltagare i icke-examensinriktad utbildning (fortbildning, webbkurser, seminarier och beställningskurser som Polamk arrangerat).
  • Personalen var cirka 200 personer.
  • Sammanlagt 61 forskningspublikationer publicerades (avhandlingar, rapporter, översikter, artiklar).
  • Cirka 42 000 personer besökte Polismuseet.