Taskutilasto sisältö ruotsi

Fickstatistik 2020

  • Till polis (YH) -utbildningar som började år 2020 sökte 5 237 personer, det vill säga cirka 13 sökande per studieplats.
  • Polis (YH) -examen avlades 356 personer.
  • Polis (högre YH) -examen avlades 23 personer.
  • Cirka 4 500 personer deltog i icke-examensinriktad utbildning (fortbildning, seminarier och beställningskurser som Polamk arrangerat).
  • Personalen vid årsslutet var 216 personer.
  • Sammanlagt 38 forskningspublikationer publicerades (avhandlingar, rapporter, översikter, artiklar).
  • Kostnaderna för verksamheten var cirka 26 miljoner euro.
  • Cirka 20 000 personer besökte Polismuseet.