Taskutilasto sisältö ruotsi

Fickstatistik 2019

  • Till polis (YH) -utbildningar som började år 2019 sökte 5 074 personer, det vill säga cirka 13 sökande per studieplats.
  • Polis (YH) -examen avlades 320 personer.
  • Polis (högre YH) -examen avlades 41 personer.
  • Cirka 8 000 personer deltog i icke-examensinriktad utbildning (fortbildning, seminarier och beställningskurser som Polamk arrangerat).
  • Personalen vid årsslutet var 217 personer.
  • Sammanlagt 24 forskningspublikationer publicerades (avhandlingar, rapporter, översikter, artiklar).
  • Kostnaderna för verksamheten var cirka 26 miljoner euro.
  • Cirka 29 000 personer besökte Polismuseet.

Taskutilasto linkkilista oikea palsta ruotsi