Navigeringsmeny

Taskutilasto sisältö ruotsi

Fickstatistik 2021

  • Till polis (YH)-utbildningar som började år 2021 sökte 4 441 personer, det vill säga cirka 11 sökande per studieplats.
  • Polis (YH)-examen avlades 366 personer.
  • Polis (högre YH)-examen avlades 26 personer.
  • Det var cirka 54 000 deltagare i icke-examensinriktad utbildning (fortbildning, webbkurser, seminarier och beställningskurser som Polamk arrangerat).
  • Personalen vid årsslutet var 213 personer.
  • Sammanlagt 55 forskningspublikationer publicerades (avhandlingar, rapporter, översikter, artiklar).
  • Kostnaderna för verksamheten var cirka 27 miljoner euro.
  • Cirka 21 500 personer besökte Polismuseet.