Navigointivalikko

Kirjastojärjestelmä tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Poliisiammatti­korkea­koulun kirjaston kirjastojärjestelmän yhteydessä

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).

1. Rekisterinpitäjä

Poliisiammattikorkeakoulu
PL 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tampere
[email protected]
0295 480 121 (vaihde)

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt tietosuoja-asioissa

lakimies Kimmo Lehtimäki
hallintojohtaja Pirkka Kuusela

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat kohdassa 1.

3. Rekisteröity

Rekisteröity on asiakas, jolla on kirjastokortti Poliisiammattikorkeakoulun kirjastoon ja hänen henkilötietonsa on tallennettu Poliisiammattikorkeakoulun kirjaston kirjastojärjestelmään.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kirjasto käyttää asiakasrekisteriä lainauksen valvontaan, perintään, tilastointiin, viestintään sekä järjestelmästä saatavien raporttien avulla kirjaston ja hankittavan aineiston suunnittelu- ja selvitystehtäviin. Tietosi voidaan tarvittaessa tarkistaa väestötietojärjestelmästä tai poliisihallinnon henkilöstöjärjestelmistä esimerkiksi laskutusta tai perintää varten. Näitä tarkoituksia varten tallennamme asiakkailtamme kirjastojärjestelmään seuraavat tiedot:

Henkilötiedot:

 • etunimet ja sukunimi
 • henkilötunnus (poliisihallinnon ulkopuoliset asiakkaat)
 • syntymäaika (poliisihallinnon asiakkaat)
 • kotiosoite (poliisihallinnon ulkopuoliset asiakkaat)
 • työosoite (poliisihallinnon asiakkaat)
 • sähköpostiosoite.

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • kirjastokortin tunnus
 • kirjastokortin tunnusluku (PIN-koodi) salattuna
 • asiakas- ja tilastointiryhmä
 • asiakkaan lainat ja varaukset ja mahdollinen lainakielto
 • kirjastojärjestelmän sisäinen ID.

Henkilötietojen käsittely perustuu Poliisiammattikorkeakoulun tehtävään ja henkilötietojen antajan suostumukseen (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a, b ja c alakohta).

5. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Poliisiammattikorkeakoulussa henkilötietojasi käsittelee Polamkin kirjaston henkilöstö sekä kirjastojärjestelmän ylläpitäjä.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden asiakkuus, ja siten myös henkilötiedot, säilyvät järjestelmässä tutkinto-opintojen keston ajan. Jos kuulut muihin asiakasryhmiin, henkilötietoja säilytetään kolme vuotta viimeisestä lainatapahtumasta. Voit myös pyytää asiakaspalvelumme kautta poistamaan henkilötietosi välittömästi järjestelmästä, mikäli sinulla ei ole voimassa olevia lainoja kirjastostamme.

7. Henkilötietojen siirto muihin järjestelmiin

Kun kirjaudut omilla tunnuksillasi Poliisiammattikorkeakoulun kirjaston Polamk-Finna-verkkosivuille, asiakastietosi siirtyvät Kansalliskirjaston ylläpitämään Finna-järjestelmään.

Lisätietoja tietosuojasta Finnan verkkosivuilla

8. Pääsy omiin henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada Poliisiammattikorkeakoululta tieto, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi ja saada selvitys, mitä tietoja meillä sinusta on. Sinulla on myös itsellä mahdollisuus tarkistaa kaikki syötetyt tiedot.

9. Omien henkilötietojen oikaiseminen

Sinulla on oikeus pyytää tietosi oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä rekisterinpitäjälle. Oikaisuvaatimuksen voi esittää myös henkilökohtaisesti Poliisiammattikorkeakoulussa.

10. Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista.

11. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja pyytää käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes kysymys Poliisiammattikorkeakoulun oikeudesta käsitellä henkilötietojasi on ratkaistu.

12. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että Poliisiammattikorkeakoulu käsittelee henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki
029 566 6700 (vaihde)
[email protected]