Polamkin tapahtumien tietosuojaseloste 

Poliisiammatti­korkea­koulun tapahtumien tietosuojaseloste

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).

1. Rekisterinpitäjä

Poliisiammattikorkeakoulu
PL 123 (Vaajakatu 2), 33721 Tampere
[email protected]
0295 480 121 (vaihde)

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt tietosuoja-asioissa

lakimies Kimmo Lehtimäki
lehtori Petri Hankaniemi

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat kohdassa 1.

3. Rekisteröity

Henkilö, joka on ilmoittautunut Poliisiammattikorkeakoulun järjestämään tai Poliisiammattikorkeakoulussa järjestettävään tapahtumaan. Tapahtumalla tarkoitetaan esimerkiksi kokouksia, seminaareja, luentoja tai juhlatilaisuuksia.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi, kun tiedotamme sinulle tapahtuman käytännön järjestelyistä sekä tulevien tapahtumien ohjelmasta, mikäli olet antanut suostumuksesi tietojesi tallentamiseen postituslistalle. Käsittelemme henkilötietojasi myös kulunvalvonnassa, jotta voimme pitää yllä tiloissamme oleskelevien henkilöiden turvallisuutta.

Mikäli Poliisiammattikorkeakoulu järjestää tapahtumassa tarjoilun, sitä koskevaan kirjanpitoaineistoon liitetään osallistujaluettelo (nimi, tehtävä ja organisaatio).

Varmistamme myös yksilöllisten tarpeiden huomioimisen (esimerkiksi esteetön kulku ja erityisruokavalioiden järjestäminen).

Henkilötietojen käsittely perustuu Poliisiammattikorkeakoulun edellä mainittuun tarkoitukseen (oikeutettu etu) tapahtuman järjestäjänä tai tapahtuman järjestämiseen käytettävien tilojen haltijana (yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f alakohta).

5. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Poliisiammattikorkeakoulussa henkilötietojasi käsittelevät tapahtuman järjestelyistä ja kulunvalvonnasta vastaavat henkilöt.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Vierailijatietoja säilytämme enintään kolme kuukautta.

Postituslistalla säilytämme tietojasi, kunnes ilmoitat, että et halua enää viestejä Poliisiammattikorkeakoulun tapahtumista.

Kirjanpitoaineistoa säilytämme kuusi vuotta.

7. Pääsy omiin henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada Poliisiammattikorkeakoululta tieto siitä, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi ja saada selvitys siitä, mitä tietoja meillä sinusta on.

8. Omien henkilötietojen oikaiseminen

Sinulla on oikeus pyytää tietosi oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä rekisterinpitäjälle. Oikaisuvaatimuksen voi esittää myös henkilökohtaisesti Poliisiammattikorkeakoulussa.

9. Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista.

10. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja pyytää käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes kysymys Poliisiammattikorkeakoulun oikeudesta käsitellä henkilötietojasi on ratkaistu.

Et voi osallistua Poliisiammattikorkeakoulun tiloissa järjestettävään tilaisuuteen, jos olet peruuttanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn kulunvalvonnassa sekä tietojesi tallentamisen Poliisiammattikorkeakoulun ylläpitämään asiakas- ja vierailijarekisteriin.

11. Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että Poliisiammattikorkeakoulu käsittelee henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki
029 566 6700 (vaihde)
[email protected]