Tietoverkkorikollisuuden tilannekuva sisältö

Tietoverkkorikollisuuden tilannekuva

Selvityksen tavoitteena on kartoittaa tietoverkkorikollisuuden tilannekuvatyön nykytila Suomessa. Tietoverkkorikollisuudella tarkoitetaan tietoverkkoihin ja niillä tarjottaviin palveluihin kohdistuvia rikoksia. Projektin lopuksi esitetään kymmenen konkreettista ehdotusta tilanteen parantamiseksi.

Kesto: marraskuu 2015 – helmikuu 2016

Projektikumppanit: Hankkeen muut toteuttajatahot: Poliisin Kyberkeskus, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja Tampereen yliopisto. Muut yhteistyökumppanit: sisäministeriön poliisiosasto, Poliisihallitus ja Suojelupoliisi.

Rahoitus: valtioneuvoston kanslia: valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat, hankkeen kokonaisrahoitus noin 70 000 euroa

Yhteyshenkilöt Polamkissa: [email protected]