TURVA - Turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksen edistäminen sekä väkivaltaa ehkäisevien työmenetelmien kehittäminen vastaanottotyössä sisältö

TURVA – Turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksen edistäminen sekä väkivaltaa ehkäisevien työmenetelmien kehittäminen vastaanottotyössä

Hankkeen yleistavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsitystä sekä ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä kehittää väkivaltaa ehkäiseviä työmenetelmiä vastaanottotyössä ja säilöönottoyksiköissä. Kokonaisuudessaan näillä toimilla on tarkoitus vähentää uhrikokemuksia, mukaan lukien perheväkivalta ja edistää yleistä turvallisuudentunnetta.

Hanke jakaantuu kolmeen eri osioon: 1) tutkimustiedon kerääminen turvapaikanhakijoihin liittyvästä rikollisuudesta, 2) yleisen tiedotusmateriaalin tuottaminen perus- ja ihmisoikeuksista sekä rikoslain keskeisistä säännöksistä, poliisista ja seuraamusjärjestelmästä turvapaikanhakijoille ja muille maahanmuuttajille ja 3) vastaanottokeskusten sekä säilöönottoyksikköjen väkivaltatyön kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen. Hanke vastaa AMIF-rahaston tavoitteiden ohella myös yhteiskunnan yleisiin sisäisen turvallisuuden tavoitteisiin.

Osiossa 1 saadaan ajantasaista ja merkityksellistä tietoa turvapaikanhakijoihin liittyvästä rikollisuudesta vuoden 2016 poliisin tietojen perusteella. Tietoa hyödynnetään hankkeen muissa osioissa ja laajemmin. Osion 1 tulokset julkaistaan tutkimusraportissa vuoden 2018 puolella.

Hankkeessa tukeudutaan vahvasti tutkimukseen ja hyviksi koettuihin käytänteisiin. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään maahanmuuttajien kokemusasiantuntijuutta suomalaisen yhteiskunnan ja omien lähtömaidensa eroista sekä kotoutumisen ongelmista. Tällä yhteistyöllä tavoitellaan aiempaa vaikuttavamman tiedotusmateriaalin tuottamista.

Kesto: helmikuu 2017 – toukokuu 2019

Projektikumppanit: Maahanmuuttovirasto/Oulun vastaanottokeskus on projektin koordinaattori. Hankekumppanina on Poliisihallitus (Polamk toteuttavana yksikkönä).

Rahoitus: Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuki. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 506 000 euroa. Poliisin saama rahoitusosuus on 85 059 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: projektipäällikkö Kari Laitinen ja tutkija Suvi-Tuuli Ames (entinen Mansikkamäki). Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

TURVA - Turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksen edistäminen sekä väkivaltaa ehkäisevien työmenetelmien kehittäminen vastaanottotyössä linkkilista oikea palsta