TURVAA-hanke sisältö

TURVAA-hanke – vaikutusarviointi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta

TURVAA-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietopohjaa ja edellytyksiä kansallisen turvallisuuden vaikutusarviointimallin kehittämiselle. Taustalla on havainto, että kansallisen turvallisuuden käsitteestä ei ole Suomessa vakiintuneita määritelmiä eikä sen vaikutusten arvioinnista ole ohjeita.

Hankkeessa keskitytään pohtimaan sitä, mitä tekijöitä vaikutusarvioinnissa on huomioitava kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Säädösvalmistelun ohella halutaan selvittää myös ne keskeiset prosessit, joissa vaikutusarviointia tulee systemaattisesti tehdä. Lisäksi hankkeella on merkitystä siinä, kuinka kansallisen turvallisuuden kysymykset huomioidaan tulevaisuudessa eri hallinnonaloilla.

Hankkeen vastuuministeriönä toimii puolustusministeriö, ja hankkeelle asetetun ohjausryhmän puheenjohtaja on apulaisosastopäällikkö Helena Partanen. Ohjausryhmässä ovat lisäksi edustettuina ulkoministeriö, oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Turvallisuuskomitean sihteeristö.

Kesto: maaliskuu 2019 – joulukuu 2019

Projektikumppanit: Itä-Suomen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu

Rahoitus: Valtioneuvoston kanslia: valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat. Hankkeen kokonaisrahoitus noin 100 000 euroa, josta Poliisiammattikorkeakoulun osuus noin 15 000 euroa.

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Projektipäällikkö Kari Laitinen. Sähköpostit ovat muotoa [email protected] (huom. kari.m.laitinen).