Tutkimus ja kehittäminen hero

Tutkimus ja kehittäminen

Poliisiammattikorkeakoulu on Suomen ainoa poliisi­tutkimukseen erikoistunut korkeakoulu. Teemme soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Tuottamaamme tietoa hyödynnetään myös poliisikoulutuksessa.

Tässä osiossa voit tutustua TKI- eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaamme.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusjulkaisujen kansia lähikuvassa.

Tutkimus ja kehittäminen uutisotsikko

Uutiset

Sisältöjulkaisija

null Kysely: Kumppanit antavat Polamkin toiminnasta erinomaiset arviot

Kysely: Kumppanit antavat Polamkin toiminnasta erinomaiset arviot

Julkaisuajankohta 18.12.2020 11.09
Uutinen

Syksyllä 2020 toteutetun Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) sidosryhmäkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kyselyyn vastasi yli 400 yhteistyökumppania suomalaisista ja ulkomaisista poliisiorganisaatioista, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista, julkishallinnosta sekä yrityksistä ja järjestöistä. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 43.

Yhteistyökumppanien näkemykset Polamkista olivat varsin positiivisia. Kumppanit arvostivat erityisesti koulutuksen laatua, henkilökunnan ammattitaitoa ja asiantuntemusta sekä suomalaisen poliisikoulutuksen edistyksellisyyttä. Avovastausten joukossa oli myös rakentavaa palautetta, jonka kohteena olivat useimmiten toiminnan byrokraattisuus ja sulkeutuneisuus.

Kumppanit arvioivat myös Polamkia koskevia väittämiä asteikolla 1 - 4. Arviot olivat hyvin myönteisiä matalimmankin keskiarvon noustessa yli kolmen. Parhaat keskiarvot saivat väittämät "Polamkin koulutus on laadukasta" (3,8), "Polamk on arvostettu kumppani" (3,7) ja "Polamkin viestintä on luotettavaa" (3,7). Matalimmin arvioitiin väittämät "Polamk viestii aktiivisesti ja oma-aloitteisesti" (3,3),"Polamk on hyvä työnantaja" (3,3) ja "Polamk on innovatiivinen" (3,4).

- Poliisiammattikorkeakoulu on vuonna 2020 saanut erittäin positiiviset tulokset korkeakoulujen imagotutkimuksesta, mainetta mittaavasta selvityksestä ja nyt sidosryhmäkyselystä. On hyvä pohtia tarkemmin, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että poliisioppilaitos saa eri kohderyhmiltä näin hyvää palautetta toiminnastaan, toteaa rehtori Kimmo Himberg.

NPS-suositteluindeksi mittaa vastaajan halukkuutta suositella Polamkia yhteistyökumppanina toisille asteikolla -100 - 100. Polamkin NPS-luvuksi muodostui 62, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena.

Tiedonlähteistä tärkeimmiksi nousivat kontaktit Polamkin henkilöstöön, Polamkin koulutukset, seminaarit ja tapahtumat sekä polamk.fi-sivuston sisällöt. Sosiaalisen median tärkeys yhteistyökumppaneille puolestaan on laskenut edellisestä vuoden 2017 sidosryhmäkyselystä, ja sosiaalisen median kanavia pidetään nyt tiedonlähteenä vähiten merkityksellisinä. Polamkin uutiskanava Twitter on odotetusti sosiaalisen median kanavista kumppaneille tärkein.  

Ulkomaisten organisaatioiden vastaajat olivat suomalaisia positiivisempia läpi kyselyn. Poliisiorganisaation sekä suomalaisten koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden vastaajat suhtautuivat aavistuksen muita kriittisemmin osaan väitteistä. 

Lisää tietoa ja suoria lainauksia yhteistyökumppanien näkemyksistä, heitä kiinnostavista yhteistyömuodoista ja eroista eri organisaatioiden vastaajien välillä löytyy kyselyn raportista.

TKI-linjaukset banneri

Northern police research webinar banneri